Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

R’n’B | Vzdušný balón, koule a zážitek prostoru

On-line

Roku 1783 vytvořil architekt vévody Alberta Sasko-Těšínského Charles de Wailly projekt pomníku na oslavu vzletu prvního balónu naplněného vodíkem, jenž je jako pozoruhodná a značně kvalitní kresba uchován ve sbírkách vídeňské Albertiny. Pozdně osvícenské nadšení z pokroku věd v nekonečném prostoru a s tím spojeného zdokonalení lidstva se v téže době ovšem stejně tak projevilo v malířství a v pozdně barokních … Continue reading R’n’B | Vzdušný balón, koule a zážitek prostoru

R’n’B | „Netruchli dcero nad smrtí své matky…“ Posmrtné portréty abatyší františkánského kláštera v Brně

On-line

V průběhu 17. a 18. století vznikla v brněnském klášteře františkánek pozoruhodná portrétní galerie tamních abatyší. Soubor rozměrných pláten se výrazně odlišuje od jiných portrétních cyklů opatů a abatyší vyhotovených v té době v českých zemích. Představené brněnského konventu jsou totiž zachyceny mrtvé – jejich bezvládná těla leží na lůžku, místo tradičních insignií úřadu jsou zobrazeny atributy spojené se … Continue reading R’n’B | „Netruchli dcero nad smrtí své matky…“ Posmrtné portréty abatyší františkánského kláštera v Brně

R’n’B | Pernštejnsko-lobkowiczká portrétní galerie a evropské diplomatické vztahy

On-line

Rodovou galerii si Pernštejnové začali budovat v průběhu 16. století po vzoru panovnických dynastií, přičemž se stala důkazem jejich politického i rodinného vzestupu. Byla v prvé řadě rodinným dokumentem, mapujícím důležité události v životě členů rodu od jejich dětství a sňatku až po úmrtí. Obrazy v pernštejnské galerii byly zaměřeny také na dokumentaci mezinárodních společenských úspěchů Pernštejnů a … Continue reading R’n’B | Pernštejnsko-lobkowiczká portrétní galerie a evropské diplomatické vztahy

BIENÁLE | HIS ARTIBUS. Autor, jeho prostředí a umělecké dílo

On-line

Druhé bienální konferenční setkání z cyklu His Artibus s názvem „Autor, jeho prostředí a umělecké dílo. K možnostem umělecké biografie v současnosti“ se uskuteční ve dnech 27. – 28. května 2021. Jeho pořadatelem je Seminář dějin umění Filozofické fakulty a celá akce bude probíhat online.

R’n’B | Obrazové sbírky anglického krále Karla I.

On-line

Největší znalec malířství mezi všemi princi světa. Obrazové sbírky anglického krále Karla I. Stuarta Přednáška představí osobnost, sbírky a sbírkové prostory nejvášnivějšího sběratele 17. století, anglického krále Karla I. Stuarta (1600–1649). Kde se vzala Karlova touha shromáždit to nejcennější a nejkrásnější umění? Kde své cenné sbírky vystavoval? Jaká díla měl ve svých soukromých prostorách? Co … Continue reading R’n’B | Obrazové sbírky anglického krále Karla I.

R’n’B | Plavba k majáku Pietra Nobileho: O roli modernismu v historii neoklasicismu

Foyer Domu umění města Brna Malinovského náměstí 2, Brno, Česká republika

Architektura Pietra Nobileho, ředitele školy architektury na vídeňské Akademii výtvarných umění v letech 1818–1848, je dlouhodobě spojena s klasicistními vídeňskými stavbami Burgtor a Theseovým chrámem. Rehabilitace, které se dočkala architektura let 1815–1848 díky zájmu o fenomén biedermeieru, Nobileho dílo minula. Do značné míry to způsobila jeho pozice oficiálního představitele rakouského státu, ale také jeho vazby k architektovi C. … Continue reading R’n’B | Plavba k majáku Pietra Nobileho: O roli modernismu v historii neoklasicismu

Vstup volný

R’n’B speciál | Architektonická úloha, zadání a funkce v době osvícenství: tři objekty – tři témata

Knihovna Hanse Beltinga, Seminář dějin umění, Masarykova univerzita Veveří 28, Brno, Česká republika

Jedním z klasiků moderní architektonické teorie se v 18. století stal mimo jiné architekt a stavební podnikatel G. Boffrand (1667–1754). Status předního myslitele Boffrandovi zajistila jeho akademická přednáška o „dobrém vkusu“ v architektuře a jeho zjednodušení běžně užívaných kategorií a termínů kritického úsudku ve francouzské architektuře, k nimž došel racionálně empirickým přístupem. K podobným závěrům tehdy dospívali rovněž římští tvůrci … Continue reading R’n’B speciál | Architektonická úloha, zadání a funkce v době osvícenství: tři objekty – tři témata

Vstup volný