R’n’B | ZAHRADNÍ PÁRTY! Zahrada jako kulisa slavností a zábav doby novověku

Načítám Akce

Uplynulé Akce

Navigace pro hledání a zobrazení Akce

Navigace pro zobrazení Akce

Březen 2019

R’n’B v ulicích | Za uměleckými poklady kapucínského kláštera

21/03/2019 v 18:00 - 19:00
Kostel kostel Nalezení sv. Kříže, Kapucínské náměstí
Brno,
+ Google Mapa
Vstup volný

Klášter kapucínů v Brně ukrývá ve svých zdech hned dvě díla mimořádné umělecké kvality. Prvním z nich je obraz na hlavním oltáři konventního kostela představující Nalezení sv. Kříže císařovnou Helenou. Nedávno restaurované plátno, právem pokládané za jednu z nejcennějších maleb na území Brna, vytvořil v roce 1655 přední německý malíř, historik a teoretik umění Joachim von Sandrart.  Druhým dílem je klášterní knihovna - výjimečný, intaktně dochovaný knihovní interiér, jehož uměleckou výzdobu korunuje freska Josefa Sterna, nejvýznamnějšího malíře druhé poloviny 18. století na Moravě.…

Zobrazit více »

Duben 2019

R’N’B | Rokoko mezi Boucherem a Cindy Sherman

18/04/2019 v 18:00 - 19:00
Moravská galerie, Místodržitelský palác, Barokní sál. Moravské náměstí 1a, 662 26 Brno
Vstup volný

Rokoko je neobyčejně houževnatý výtvarný projev, který už od osmnáctého století až do současnosti opakovaně vychází z módy, aby se do ní znovu po čase zase vrátil. S rokokovou inspirací se setkáváme v mnoha oblastech - od malířství, grafiky a fotografie až po nábytek, módu a film. Vzpírá se jednoznačnému časovému a geografickému vymezení. Lidé rokoko vždy vnímali jako osobitý historický fenomén, aniž by je to zároveň jakkoliv omezovalo v jeho naplňování vlastními obsahy. A právě tato přizpůsobivost rokoka snům…

Zobrazit více »

Květen 2019

R’n’B | Dívka s perlou – známá neznámá

09/05/2019 v 18:00 - 19:00
Moravská galerie, Místodržitelský palác, Barokní sál. Moravské náměstí 1a, 662 26 Brno
Vstup volný

Portrét neznámé dívky od holandského malíře Jana Vermeera, nazývaný Dívka s perlou, patří bezpochyby k nejslavnějším obrazům evropského malířství. Kopie, imitace, variace a reinterpretace jeho námětu vytvářejí souvislý proud v soudobé vizuální (pop)kultuře, přičemž četnost těchto variací výrazně znásobila popularita stejnojmenného filmu. Co však ve skutečnosti o tomto „důvěrně“ známém díle víme? Jaké místo zaujímalo ve Vermeerově tvorbě a jak jej mohli vnímat malířovi současníci? A proč jsme obrazem dnes tolik fascinováni? Přednáší Michaela Šeferisová Loudová  

Zobrazit více »

R’n’B Guest Lecture | Andrzej Kozieł

16/05/2019 v 17:00 - 18:30
Knihovna Hanse Beltinga, Seminář dějin umění, Masarykova univerzita, Veveří 28
Brno, Česká republika
+ Google Mapa
Vstup volný

"Pijící malíř" v cisterciáckém klášteře. Petr Brandl (1668-1735) ve Slezsku Pobyt Petra Brandla ve slezském Křesoboru (1731–1732) byl posledním „zlatým obdobím“ v kariéře českého malíře. Byla to doba intenzivní tvůrčí činnosti, o čemž svědčí poměrně mnoho dochovaných Brandlových obrazů. Byl to také čas bujaré zábavy a velkých nákupů. Bohaté archivní zdroje nám umožňují nahlédnout do zákulisí nevázaného a bezstarostného soukromého života umělce... Přednáší prof. Andrzej Kozieł

Zobrazit více »

Červen 2019

R’n’B | Potíže s Temnem aneb baroko v českém historickém povědomí

13/06/2019 v 18:00
Moravská galerie, Místodržitelský palác, Barokní sál. Moravské náměstí 1a, 662 26 Brno
Vstup volný

Román Aloise Jiráska Temno poznamenal obraz barokní epochy v českém historickém povědomí jak v době svého vydání, tak i druhotně v padesátých letech 20. století, mimo jiné vlivem filmové adaptace režiséra Karla Steklého. S pozůstatky představy o "pobělohorském temnu" se setkáváme dodnes, například v souvislosti s církevními restitucemi či úvahami o společenské úloze bývalé šlechty. Byl Jirásek tvůrcem této představy, nebo vycházel ze starších zdrojů? Je Jiráskovo Temno skutečně tak temné? Existuje něco jako "jiráskovsko-nejedlovské" pojetí české minulosti? To jsou…

Zobrazit více »

Říjen 2019

R’n’B | Porta Gloriae – Slavobrány olomouckých jezuitů

02/10/2019 v 18:00 - 19:00
Foyer Domu umění města Brna, Malinovského náměstí 2
Brno, Česká republika
+ Google Mapa
Vstup volný

Přednáší Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D.

Zobrazit více »

R’n’B v ulicích | Na návštěvu k brněnským jezuitům

23/10/2019 v 16:00 - 17:00
Brno, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská 5
Brno, Česká republika
+ Google Mapa

Zveme vás na prohlídku jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie s Mgr. Martinem Deutschem! Jezuitský kostel v Brně byl součástí rozsáhlého areálu koleje se školními budovami, kaplemi noviciátu, refektářem, knihovnou, špitálem či lékárnou. Celý architektonický komplex brněnské jezuitské koleje, jenž byl budován po dvě staletí, byl zničen z důvodu městské asanace roku 1904 a pouze kostel zůstal zachován. V rámci prohlídky kostela bude představena stavební historie jezuitského kostela, částečně zachovaná původní výzdoba z počátku 17. století či ikonografie oltářních a nástěnných…

Zobrazit více »

Listopad 2019

R’n’B | Castra doloris aneb smrtoslavná lešení a Morava

06/11/2019 v 18:00 - 19:00
Foyer Domu umění města Brna, Malinovského náměstí 2
Brno, Česká republika
+ Google Mapa
Vstup volný

Nákladné, velkolepé a teatrální, ale na druhou stranu efemérní a pomíjivé slavnosti patřily neodmyslitelně k baroknímu životu. Takové byly i ty smuteční, pojící se s úmrtím některé z významných osobností, jejichž nedílnou součástí se stávalo i zbudování smuteční stavby – castra doloris. Přednáška představí nejen obecný kontext vzniku těchto efemérních dekorací, ale na příkladech zejména z Moravy bude demonstrována jejich různorodost, ikonografická náplň a přesah do následujících století. Přednáší Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D.

Zobrazit více »

Prosinec 2019

R’n’B | Korunovace českých a moravských divotvorných madon: o ikonografii barokních slavností

11/12/2019 v 18:00
Foyer Domu umění města Brna, Malinovského náměstí 2
Brno, Česká republika
+ Google Mapa
Vstup volný

V letech 1732 a 1736 se na Moravě uskutečnily dvě patrně nejhonosnější barokní slavnosti vůbec, totiž korunovace tzv. Divotvůrkyň ze Svatého Kopečka u Olomouce a z bývalého augustiniánského kláštera sv. Tomáše v Brně. Jednalo se o velmi specifické rituály, organizované pod patronátem vatikánské kapituly a doprovázené týden trvajícími oslavami. Ty zahrnovaly slavnostní liturgii, kázání, vysluhování svátostí, průvody s korunovanými Madonami, ohňostroji a osvětlováním vybraných prostor, vojenskými salvami a hudebními produkcemi. Vše se odehrávalo za účasti tisíců lidí a v prostorách…

Zobrazit více »

Únor 2020

R’n’B | ZAHRADNÍ PÁRTY! Zahrada jako kulisa slavností a zábav doby novověku

12. února v 18:30 - 19:30
Foyer Domu umění města Brna, Malinovského náměstí 2
Brno, Česká republika
+ Google Mapa

Barokní sídlo, ať už to byl palác či zámek, se vždy otvíralo do přírody. Pohled ven vedl nejprve do uměle vytvořené přírody – zahrady a posléze do otevřené krajiny. Zahrada skýtala možnost prožívat svět všemi smysly najednou – zrakem se kochat krásou tvořitelské práce boží, sluchem zpěvem ptáků, čichem vůní květin. Bylo to místo odpočinku, ale také místo určené k zábavě, tanci, hodování, hrám, milování... Odehrávaly se v ní slavnosti rozmanitého druhu – např. ohňostroje, koňské balety, tance, divadlo. Toto vše a další umělci zaznamenávali dokumentárním způsobem,…

Zobrazit více »
+ Export akcí