R’n’B | „Za tento výrok potrestá soudce slepotou věčnou“. Příběh ztracené štukové výzdoby zámku v Kravařích

Načítám Akce

Uplynulé Akce

Navigace pro hledání a zobrazení Akce

Navigace pro zobrazení Akce

Duben 2019

R’N’B | Rokoko mezi Boucherem a Cindy Sherman

18/04/2019 v 18:00 - 19:00
Moravská galerie, Místodržitelský palác, Barokní sál. Moravské náměstí 1a, 662 26 Brno
Vstup volný

Rokoko je neobyčejně houževnatý výtvarný projev, který už od osmnáctého století až do současnosti opakovaně vychází z módy, aby se do ní znovu po čase zase vrátil. S rokokovou inspirací se setkáváme v mnoha oblastech - od malířství, grafiky a fotografie až po nábytek, módu a film. Vzpírá se jednoznačnému časovému a geografickému vymezení. Lidé rokoko vždy vnímali jako osobitý historický fenomén, aniž by je to zároveň jakkoliv omezovalo v jeho naplňování vlastními obsahy. A právě tato přizpůsobivost rokoka snům…

Zobrazit více »

Květen 2019

R’n’B | Dívka s perlou – známá neznámá

09/05/2019 v 18:00 - 19:00
Moravská galerie, Místodržitelský palác, Barokní sál. Moravské náměstí 1a, 662 26 Brno
Vstup volný

Portrét neznámé dívky od holandského malíře Jana Vermeera, nazývaný Dívka s perlou, patří bezpochyby k nejslavnějším obrazům evropského malířství. Kopie, imitace, variace a reinterpretace jeho námětu vytvářejí souvislý proud v soudobé vizuální (pop)kultuře, přičemž četnost těchto variací výrazně znásobila popularita stejnojmenného filmu. Co však ve skutečnosti o tomto „důvěrně“ známém díle víme? Jaké místo zaujímalo ve Vermeerově tvorbě a jak jej mohli vnímat malířovi současníci? A proč jsme obrazem dnes tolik fascinováni? Přednáší Michaela Šeferisová Loudová  

Zobrazit více »

R’n’B Guest Lecture | Andrzej Kozieł

16/05/2019 v 17:00 - 18:30
Knihovna Hanse Beltinga, Seminář dějin umění, Masarykova univerzita, Veveří 28
Brno, Česká republika
+ Google Mapa
Vstup volný

"Pijící malíř" v cisterciáckém klášteře. Petr Brandl (1668-1735) ve Slezsku Pobyt Petra Brandla ve slezském Křesoboru (1731–1732) byl posledním „zlatým obdobím“ v kariéře českého malíře. Byla to doba intenzivní tvůrčí činnosti, o čemž svědčí poměrně mnoho dochovaných Brandlových obrazů. Byl to také čas bujaré zábavy a velkých nákupů. Bohaté archivní zdroje nám umožňují nahlédnout do zákulisí nevázaného a bezstarostného soukromého života umělce... Přednáší prof. Andrzej Kozieł

Zobrazit více »

Červen 2019

R’n’B | Potíže s Temnem aneb baroko v českém historickém povědomí

13/06/2019 v 18:00
Moravská galerie, Místodržitelský palác, Barokní sál. Moravské náměstí 1a, 662 26 Brno
Vstup volný

Román Aloise Jiráska Temno poznamenal obraz barokní epochy v českém historickém povědomí jak v době svého vydání, tak i druhotně v padesátých letech 20. století, mimo jiné vlivem filmové adaptace režiséra Karla Steklého. S pozůstatky představy o "pobělohorském temnu" se setkáváme dodnes, například v souvislosti s církevními restitucemi či úvahami o společenské úloze bývalé šlechty. Byl Jirásek tvůrcem této představy, nebo vycházel ze starších zdrojů? Je Jiráskovo Temno skutečně tak temné? Existuje něco jako "jiráskovsko-nejedlovské" pojetí české minulosti? To jsou…

Zobrazit více »

Říjen 2019

R’n’B | Porta Gloriae – Slavobrány olomouckých jezuitů

02/10/2019 v 18:00 - 19:00
Foyer Domu umění města Brna, Malinovského náměstí 2
Brno, Česká republika
+ Google Mapa
Vstup volný

Přednáší Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D.

Zobrazit více »

R’n’B v ulicích | Na návštěvu k brněnským jezuitům

23/10/2019 v 16:00 - 17:00
Brno, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská 5
Brno, Česká republika
+ Google Mapa

Zveme vás na prohlídku jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie s Mgr. Martinem Deutschem! Jezuitský kostel v Brně byl součástí rozsáhlého areálu koleje se školními budovami, kaplemi noviciátu, refektářem, knihovnou, špitálem či lékárnou. Celý architektonický komplex brněnské jezuitské koleje, jenž byl budován po dvě staletí, byl zničen z důvodu městské asanace roku 1904 a pouze kostel zůstal zachován. V rámci prohlídky kostela bude představena stavební historie jezuitského kostela, částečně zachovaná původní výzdoba z počátku 17. století či ikonografie oltářních a nástěnných…

Zobrazit více »

Listopad 2019

R’n’B | Castra doloris aneb smrtoslavná lešení a Morava

06/11/2019 v 18:00 - 19:00
Foyer Domu umění města Brna, Malinovského náměstí 2
Brno, Česká republika
+ Google Mapa
Vstup volný

Nákladné, velkolepé a teatrální, ale na druhou stranu efemérní a pomíjivé slavnosti patřily neodmyslitelně k baroknímu životu. Takové byly i ty smuteční, pojící se s úmrtím některé z významných osobností, jejichž nedílnou součástí se stávalo i zbudování smuteční stavby – castra doloris. Přednáška představí nejen obecný kontext vzniku těchto efemérních dekorací, ale na příkladech zejména z Moravy bude demonstrována jejich různorodost, ikonografická náplň a přesah do následujících století. Přednáší Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D.

Zobrazit více »

Prosinec 2019

R’n’B | Korunovace českých a moravských divotvorných madon: o ikonografii barokních slavností

11/12/2019 v 18:00
Foyer Domu umění města Brna, Malinovského náměstí 2
Brno, Česká republika
+ Google Mapa
Vstup volný

V letech 1732 a 1736 se na Moravě uskutečnily dvě patrně nejhonosnější barokní slavnosti vůbec, totiž korunovace tzv. Divotvůrkyň ze Svatého Kopečka u Olomouce a z bývalého augustiniánského kláštera sv. Tomáše v Brně. Jednalo se o velmi specifické rituály, organizované pod patronátem vatikánské kapituly a doprovázené týden trvajícími oslavami. Ty zahrnovaly slavnostní liturgii, kázání, vysluhování svátostí, průvody s korunovanými Madonami, ohňostroji a osvětlováním vybraných prostor, vojenskými salvami a hudebními produkcemi. Vše se odehrávalo za účasti tisíců lidí a v prostorách…

Zobrazit více »

Únor 2020

R’n’B | ZAHRADNÍ PÁRTY! Zahrada jako kulisa slavností a zábav doby novověku

12. února v 18:30 - 19:30
Foyer Domu umění města Brna, Malinovského náměstí 2
Brno, Česká republika
+ Google Mapa

Barokní sídlo, ať už to byl palác či zámek, se vždy otvíralo do přírody. Pohled ven vedl nejprve do uměle vytvořené přírody – zahrady a posléze do otevřené krajiny. Zahrada skýtala možnost prožívat svět všemi smysly najednou – zrakem se kochat krásou tvořitelské práce boží, sluchem zpěvem ptáků, čichem vůní květin. Bylo to místo odpočinku, ale také místo určené k zábavě, tanci, hodování, hrám, milování... Odehrávaly se v ní slavnosti rozmanitého druhu – např. ohňostroje, koňské balety, tance, divadlo. Toto vše a další umělci zaznamenávali dokumentárním způsobem,…

Zobrazit více »

Říjen 2020

R’n’B | „Za tento výrok potrestá soudce slepotou věčnou“. Příběh ztracené štukové výzdoby zámku v Kravařích

21. října v 18:00 - 19:00
On-line

Zámek ve slezských Kravařích byl dne 21. ledna 1937 zasažen ničivým požárem, při němž byla nenávratně ztracena štuková výzdoba stropů prvního patra. Podoba původní štukové dekorace je tak známa pouze prostřednictvím fotografií pořízených v průběhu třicátých let 20. století. Nacházela se zde bohatá mytologická výzdoba, jíž dominoval strop reprezentativního sálu, umístěného v severním křídle budovy. Ikonografie štukové výzdoby hlavního sálu byla dosud určována jako „Hostina olympských bohů“, nicméně zásadní interpretační obrat přineslo nalezení grafického a potažmo textového zdroje. Tím byla edice…

Zobrazit více »
+ Export akcí