R’n’B | Vzdušný balón, koule a zážitek prostoru

Načítám Akce

Uplynulé Akce

Navigace pro hledání a zobrazení Akce

Navigace pro zobrazení Akce

Říjen 2019

R’n’B v ulicích | Na návštěvu k brněnským jezuitům

23/10/2019 v 16:00 - 17:00
Brno, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská 5
Brno, Česká republika
+ Google Mapa

Zveme vás na prohlídku jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie s Mgr. Martinem Deutschem! Jezuitský kostel v Brně byl součástí rozsáhlého areálu koleje se školními budovami, kaplemi noviciátu, refektářem, knihovnou, špitálem či lékárnou. Celý architektonický komplex brněnské jezuitské koleje, jenž byl budován po dvě staletí, byl zničen z důvodu městské asanace roku 1904 a pouze kostel zůstal zachován. V rámci prohlídky kostela bude představena stavební historie jezuitského kostela, částečně zachovaná původní výzdoba z počátku 17. století či ikonografie oltářních a nástěnných…

Zobrazit více »

Listopad 2019

R’n’B | Castra doloris aneb smrtoslavná lešení a Morava

06/11/2019 v 18:00 - 19:00
Foyer Domu umění města Brna, Malinovského náměstí 2
Brno, Česká republika
+ Google Mapa
Vstup volný

Nákladné, velkolepé a teatrální, ale na druhou stranu efemérní a pomíjivé slavnosti patřily neodmyslitelně k baroknímu životu. Takové byly i ty smuteční, pojící se s úmrtím některé z významných osobností, jejichž nedílnou součástí se stávalo i zbudování smuteční stavby – castra doloris. Přednáška představí nejen obecný kontext vzniku těchto efemérních dekorací, ale na příkladech zejména z Moravy bude demonstrována jejich různorodost, ikonografická náplň a přesah do následujících století. Přednáší Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D.

Zobrazit více »

Prosinec 2019

R’n’B | Korunovace českých a moravských divotvorných madon: o ikonografii barokních slavností

11/12/2019 v 18:00
Foyer Domu umění města Brna, Malinovského náměstí 2
Brno, Česká republika
+ Google Mapa
Vstup volný

V letech 1732 a 1736 se na Moravě uskutečnily dvě patrně nejhonosnější barokní slavnosti vůbec, totiž korunovace tzv. Divotvůrkyň ze Svatého Kopečka u Olomouce a z bývalého augustiniánského kláštera sv. Tomáše v Brně. Jednalo se o velmi specifické rituály, organizované pod patronátem vatikánské kapituly a doprovázené týden trvajícími oslavami. Ty zahrnovaly slavnostní liturgii, kázání, vysluhování svátostí, průvody s korunovanými Madonami, ohňostroji a osvětlováním vybraných prostor, vojenskými salvami a hudebními produkcemi. Vše se odehrávalo za účasti tisíců lidí a v prostorách…

Zobrazit více »

Únor 2020

R’n’B | ZAHRADNÍ PÁRTY! Zahrada jako kulisa slavností a zábav doby novověku

12/02/2020 v 18:30 - 19:30
Foyer Domu umění města Brna, Malinovského náměstí 2
Brno, Česká republika
+ Google Mapa

Barokní sídlo, ať už to byl palác či zámek, se vždy otvíralo do přírody. Pohled ven vedl nejprve do uměle vytvořené přírody – zahrady a posléze do otevřené krajiny. Zahrada skýtala možnost prožívat svět všemi smysly najednou – zrakem se kochat krásou tvořitelské práce boží, sluchem zpěvem ptáků, čichem vůní květin. Bylo to místo odpočinku, ale také místo určené k zábavě, tanci, hodování, hrám, milování... Odehrávaly se v ní slavnosti rozmanitého druhu – např. ohňostroje, koňské balety, tance, divadlo. Toto vše a další umělci zaznamenávali dokumentárním způsobem,…

Zobrazit více »

Říjen 2020

R’n’B | „Za tento výrok potrestá soudce slepotou věčnou“. Příběh ztracené štukové výzdoby zámku v Kravařích

21/10/2020 v 18:00 - 19:00
On-line

Zámek ve slezských Kravařích byl dne 21. ledna 1937 zasažen ničivým požárem, při němž byla nenávratně ztracena štuková výzdoba stropů prvního patra. Podoba původní štukové dekorace je tak známa pouze prostřednictvím fotografií pořízených v průběhu třicátých let 20. století. Nacházela se zde bohatá mytologická výzdoba, jíž dominoval strop reprezentativního sálu, umístěného v severním křídle budovy. Ikonografie štukové výzdoby hlavního sálu byla dosud určována jako „Hostina olympských bohů“, nicméně zásadní interpretační obrat přineslo nalezení grafického a potažmo textového zdroje. Tím byla edice…

Zobrazit více »

Listopad 2020

R’n’B | Staré v novém. Výtvarné iterpretace klasických děl moderními umělci

04/11/2020 v 18:00 - 19:00
On-line

Návraty k minulým výtvarným dílům se objevují u mnoha moderních umělců, na Semináři dějin umění se dokonce na téma reinterpretace klasických děl uskutečnil celý přednáškový cyklus. Nejznámějším příkladem takových návratů jsou zřejmě obrazy Edouarda Maneta, malíře,který už v druhé polovině 19.století klasické obrazy programově modernizoval. Toto téma nepřestalo být lákavé ani o sto let později, kdy se možnosti reinterpretací dále rozšiřují. Propojují se vzdálené motivy do nových celků (Francis Bacon), parafrázuje se malířský rukopis a do popartové polohy se posouvá impresionistická…

Zobrazit více »

Prosinec 2020

R’n’B | Po schodech za odpuštěním – ikonografie sv. schodů ve střední Evropě

09/12/2020 v 18:00 - 19:00
On-line

Po schodech nahoru a po schodech dolů několikrát kráčel Kristus, no a pak také miliony věřících napříč mnoha územími. Kult schodiště od Pilátova paláce začíná již okolo roku 326, kdy ho do Říma měla přivézt sv. Helena, ale až do konce 12. století nemáme doklad o tom, že by se schody nazývaly svatými. Rozmach úcty ke Svatým schodům nastává v 15. a 16. století, spolu s velkou přestavba jejich kaple za Pia V. Avšak plného rozkvětu se Svaté schody a jejich…

Zobrazit více »

Leden 2021

R’n’B | Příšerka na cestách. Náměty z Dvorní knihovny ve Vídni ve střední Evropě

27. ledna v 18:00 - 19:00
On-line,

Přednáší Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, PhD.

Zobrazit více »

Březen 2021

R’n’B | Sběratel, co měl „říz a sklon k velkorysosti“

31. března v 18:00 - 19:00
On-line

Přednáší Mgr. Monika Drlíková

Zobrazit více »

Duben 2021

R’n’B | Vzdušný balón, koule a zážitek prostoru

14. dubna v 18:00 - 19:00
On-line,

Mimořádná přednáška prof. Jiřího Kroupy

Zobrazit více »
+ Export akcí