R’n’B | Potíže s Temnem aneb baroko v českém historickém povědomí

Načítám Akce

Uplynulé Akce

Akce Search and Views Navigation

Akce Views Navigation

Listopad 2018

R’n’B | Z Vídně do Mnichova a z Mnichova do Vídně. Dvorské umění na cestách

08/11/2018 v 18:00 - 19:00
Přednáškový sál Uměleckoprůmyslového muzea, Moravská galerie, Husova 14
Brno, Česká republika
+ Google Mapa
Vstup volný

Oficiální cesty panovníků, nebo ještě přesněji cesty konané v jejich službách, bývají většinou chápány jako diplomatické akty prvořadého významu. V mnoha případech je provázely složité dvorské rituály, v nichž hrálo podstatnou roli umění. Na příkladu dvou takových cest, podniknutých u příležitosti sňatků císaře Josefa II., zejména pak raději zapomenuté cesty do Mnichova, je možné ukázat, jaké dary mířily do místa určení a naopak, jaké suvenýry si odtud protagonisté cest přiváželi. Přestože půjde hlavně o Mnichov, pivní tácky, dirndly a krátké kožené kalhoty tentokrát…

Zobrazit více »

R’n’B | Jak moc se umělci v baroku nachodili? Ticinští umělci na cestách

22/11/2018 v 18:00 - 19:00
Přednáškový sál Uměleckoprůmyslového muzea, Moravská galerie, Husova 14
Brno, Česká republika
+ Google Mapa
Vstup volný

Umělci z pomezí dnešního Švýcarska a Itálie, jimž vděčíme za podobu velkého množství památek v Čechách a na Moravě, křižovali po staletí Evropou. Jakými prostředky cestovali? Jak zdolávali Alpy, jak dlouho jim to trvalo? A jak se podepisovalo cestování na realizaci uměleckých děl? Odpovědi nejen na tyto otázky přinese přednáška Jany Zapletalové. Přednáší Jana Zapletalová

Zobrazit více »

R’n’B Guest Lecture | Emilia Kłoda

27/11/2018 v 18:00 - 19:30
Knihovna Hanse Beltinga, Seminář dějin umění, Masarykova univerzita, Veveří 28
Brno, Česká republika
+ Google Mapa
Vstup volný

Lyschka, Lischka, Liszka, Liška, Licca, Lysska or Liska? The painter as a subject of different art historical interpretations Dne 27. listopadu 2018 se v rámci cyklu R'n'B uskuteční přednáška zahraničního hosta. Naše pozvání přijala Mgr. Emilia Kłoda, Ph.D. z Ossolinea ve Vratislavi, která je přední specialistkou na život a dílo Jana Kryštofa Lišky. Přednáška nejenže představí tohoto pozoruhodného barokního malíře, ale především bude zaměřena na jeho místo v české, německé a polské historiografii. Přednáška bude proslovena v angličtině a koná…

Zobrazit více »

Prosinec 2018

R’n’B | Bassano a Rubens v Bučovicích? Cesty obrazů, cesty motivů

06/12/2018 v 18:00 - 19:00
Přednáškový sál Uměleckoprůmyslového muzea, Moravská galerie, Husova 14
Brno, Česká republika
+ Google Mapa
Vstup volný

Zámek v Bučovicích ukrývá nejen mistrovská díla středoevropského manýrismu, ale rovněž barokní kapli, jejíž podobu utvářeli (ať už přímo nebo nepřímo) umělci a umělecká díla z různých koutů Evropy. V bučovické kapli se tak potkaly aspekty italské, středoevropské a vlámské kultury, které daly vzniknout jednomu z pozoruhodných sakrálních prostorů raně barokní Moravy. Přednáší Tomáš Valeš

Zobrazit více »

Březen 2019

R’n’B | Osobnosti raného novověku jako hrdinové populárních filmů

14. března v 18:00 - 19:00
Moravská galerie, Místodržitelský palác, Barokní sál. Moravské náměstí 1a, 662 26 Brno
Vstup volný

Jen máloco ze starších dějin přitahovalo takovou pozornost filmových tvůrců jako postavy nebo kulisy raného novověku. Ať už jsou to výpravné filmy s Rudolfem II. či Petrem Vokem z Rožmberka anebo řada pohádek. Přednáška představí některé z nejznámějších a naznačí, jaké důvody vedly k oblibě vybraných postav a jak populární kultura jejich prostřednictvím vytvářela představu o době 16.–18. století. Díky nim je totiž definován obraz raného novověku pro nejednoho z nás. Přednáší Ondřej Jakubec

Zobrazit více »

R’n’B v ulicích | Za uměleckými poklady kapucínského kláštera

21. března v 18:00 - 19:00
Kostel kostel Nalezení sv. Kříže, Kapucínské náměstí
Brno,
+ Google Mapa
Vstup volný

Klášter kapucínů v Brně ukrývá ve svých zdech hned dvě díla mimořádné umělecké kvality. Prvním z nich je obraz na hlavním oltáři konventního kostela představující Nalezení sv. Kříže císařovnou Helenou. Nedávno restaurované plátno, právem pokládané za jednu z nejcennějších maleb na území Brna, vytvořil v roce 1655 přední německý malíř, historik a teoretik umění Joachim von Sandrart.  Druhým dílem je klášterní knihovna - výjimečný, intaktně dochovaný knihovní interiér, jehož uměleckou výzdobu korunuje freska Josefa Sterna, nejvýznamnějšího malíře druhé poloviny 18. století na Moravě.…

Zobrazit více »

Duben 2019

R’N’B | Rokoko mezi Boucherem a Cindy Sherman

18. dubna v 18:00 - 19:00
Moravská galerie, Místodržitelský palác, Barokní sál. Moravské náměstí 1a, 662 26 Brno
Vstup volný

Rokoko je neobyčejně houževnatý výtvarný projev, který už od osmnáctého století až do současnosti opakovaně vychází z módy, aby se do ní znovu po čase zase vrátil. S rokokovou inspirací se setkáváme v mnoha oblastech - od malířství, grafiky a fotografie až po nábytek, módu a film. Vzpírá se jednoznačnému časovému a geografickému vymezení. Lidé rokoko vždy vnímali jako osobitý historický fenomén, aniž by je to zároveň jakkoliv omezovalo v jeho naplňování vlastními obsahy. A právě tato přizpůsobivost rokoka snům…

Zobrazit více »

Květen 2019

R’n’B | Dívka s perlou – známá neznámá

9. května v 18:00 - 19:00
Moravská galerie, Místodržitelský palác, Barokní sál. Moravské náměstí 1a, 662 26 Brno
Vstup volný

Portrét neznámé dívky od holandského malíře Jana Vermeera, nazývaný Dívka s perlou, patří bezpochyby k nejslavnějším obrazům evropského malířství. Kopie, imitace, variace a reinterpretace jeho námětu vytvářejí souvislý proud v soudobé vizuální (pop)kultuře, přičemž četnost těchto variací výrazně znásobila popularita stejnojmenného filmu. Co však ve skutečnosti o tomto „důvěrně“ známém díle víme? Jaké místo zaujímalo ve Vermeerově tvorbě a jak jej mohli vnímat malířovi současníci? A proč jsme obrazem dnes tolik fascinováni? Přednáší Michaela Šeferisová Loudová  

Zobrazit více »

R’n’B Guest Lecture | Andrzej Kozieł

16. května v 17:00 - 18:30
Knihovna Hanse Beltinga, Seminář dějin umění, Masarykova univerzita, Veveří 28
Brno, Česká republika
+ Google Mapa
Vstup volný

"Pijící malíř" v cisterciáckém klášteře. Petr Brandl (1668-1735) ve Slezsku Pobyt Petra Brandla ve slezském Křesoboru (1731–1732) byl posledním „zlatým obdobím“ v kariéře českého malíře. Byla to doba intenzivní tvůrčí činnosti, o čemž svědčí poměrně mnoho dochovaných Brandlových obrazů. Byl to také čas bujaré zábavy a velkých nákupů. Bohaté archivní zdroje nám umožňují nahlédnout do zákulisí nevázaného a bezstarostného soukromého života umělce... Přednáší prof. Andrzej Kozieł

Zobrazit více »

Červen 2019

R’n’B | Potíže s Temnem aneb baroko v českém historickém povědomí

13. června v 18:00
Moravská galerie, Místodržitelský palác, Barokní sál. Moravské náměstí 1a, 662 26 Brno,

Román Aloise Jiráska Temno poznamenal obraz barokní epochy v českém historickém povědomí jak v době svého vydání, tak i druhotně v padesátých letech 20. století, mimo jiné vlivem filmové adaptace režiséra Karla Steklého. S pozůstatky představy o "pobělohorském temnu" se setkáváme dodnes, například v souvislosti s církevními restitucemi či úvahami o společenské úloze bývalé šlechty. Byl Jirásek tvůrcem této představy, nebo vycházel ze starších zdrojů? Je Jiráskovo Temno skutečně tak temné? Existuje něco jako "jiráskovsko-nejedlovské" pojetí české minulosti? To jsou…

Zobrazit více »
+ Export Events