Bienále

His Artibus: Autor, jeho prostředí a umělecké dílo. K možnostem umělecké biografie v současnosti

27.–28. května 2021 | Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1

Anotace v českém jazyce

Annotations in English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biogramy přednášejících

Speakers’ biograms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program bienále

Program of the biennale