Příběh měsíce | Novověký „kabát“ pozdně antické stavby. Proměny průčelí kostela Santa Pudenziana v Římě

Letos uplynulo 190 let od restaurování famózní pozdně antické mozaiky v tomto méně známém římském kostele, ale především uběhlo 120 let od doby, kdy zde byly v roce 1902 přeneseny ostatky kardinála Luciena Louise Josepha Napoléona Bonaparta (1828–1895), prasynovce nechvalně proslulého císaře Napoleona I. Byl to právě tento kardinál, kdo se v 19. století zasloužil o zásadní přestavbu chrámu. Seminář dějin umění navíc na příští rok chystá vydání průvodce po kostele sv. Pudenziany, listopadový Příběh měsíce je tak svým způsobem malou ochutnávkou toho, co vás čeká.

Continue reading

R’n’B Fasety vkusu | Taste and Demand of Aristocratic Collectors

RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI NA PŘEDNÁŠKU NAŠEHO ZAHRANIČNÍHO HOSTA, docentky tiny košak z univerzity ve slovinském Mariboru a slovinské akademie věd (ZRC SAZU). BUDE VĚNOVÁNA mimo jiné Vkusu šlechtických sběratelů v kraňsku a ve štýrsku na přelomu 17. a 18. století.

Budeme se na vás těšit tradičně ve středu 7. prosince v 18:30 ve foyer Domu umění. Přednáška proběhne v anglickém jazyce. Continue reading

Tip | Výběr databází grafických tisků

Při studiu raného novověku se řada historiků umění obrací na dobové grafické tisky. Mohou poskytnout mnoho užitečných informací a bývají předlohami například pro výzdoby zámeckých interiérů či finálních maleb. Kde ale tyto staré grafiky hledat?

Vyhledávání většího množství grafických tisků není nejlehčím úkolem, jelikož neexistuje jediná souhrnná databáze, která by obsahovala grafiky ze všech existujících sbírek. Je ale možné vyhledat odkazy s online přístupem k některým digitalizovaným sbírkám. Continue reading

CFP | III. Bienále His Artibus: Shaped by Greed

Shaped by Greed – Reflections and Impacts of Environmental Exploitation in European Visual Cultures 1200–1900

Centrum pro studium raného novověku připravuje na jaro 2023 již třetí ročník bienále His Artibus. Tentokráte bude pojato jako mezinárodní odborná konference v anglickém jazyce, jejíž název zní Shaped by Greed – Reflections and Impacts of Environmental Exploitation in European Visual Cultures 1200–1900. Bienále chce tedy prozkoumat otázky toho, jak se exploatace přírodních zdrojů a krajiny odráží v uměleckých dílech. Nikoliv však jen ve smyslu zobrazivém, jako jsou obrazy či sochy zpodobňující tento proces. V hledáčku zájmu je např. také otázka materiálů, ze kterých se pak umělecká díla stávají (např. slonovina, zlato), přivlastňování si přírody člověkem, proměna krajiny skrze průmyslovou činnost – od středověkého klučení lesů po moderní těžbu černého uhlí v 19. století. Přiložený Call for Papers prozradí více. Continue reading

Příběh měsíce | Dvě konfese a jedna modlitebna, dva kostely a jedna církev

Jak vypadalo osvícenství na moravském venkově koncem 18. století?

Ve středu 19. října začala v prostorách Moravské zemské knihovny za doprovodu části vokálně-instrumentálního tělesa Musica Figuralis výstava s názvem „Odvaž se poznat!“.  Expozice umístěná ve foyer knihovny si klade za cíl přiblížit návštěvníkům Moravu jako významnou lokalitu úzce kulturně propojenou s Vídní, konkrétně v době osvícenství mezi lety 1740–1810, jež dalo vzniknout Moravské zemské knihovně či Moravskému zemskému muzeu a položilo základy „moderní“ společnosti. Výstava nabízí prostřednictvím knih, brožur, map i grafik ze sbírek knihovny pohled jak do  šlechtických salonů, zednářských lóží tak i do venkovských škol tohoto období či představuje rukopisy používané na moravském venkově pro hledání pokladů. Právě moravský venkov kolem roku 1800 je dějištěm i našeho říjnového příběhu.

Continue reading

R’n’B Fasety vkusu | Sbírka moderního umění knížat Lichnovských

Srdečně vás zveme na již třetí přednášku z cyklu R’n’B Fasety vkusu, jež bude věnována sbírce moderního umění knížat Lichnovských. Příspěvek Jiřího Junga z Ostravské univerzity si můžete přijít poslechnout ve středu 2. listopadu. 

Přednáška proběhne ve foyer Domu umění města Brna ve středu 2. listopadu v 18:30. Těšíme se vaši účast! Continue reading

Kunsthistorik na cestách | Po stopách Caspara Davida Friedricha (1774–1840)

Německý ostrov Rujána je tradičním cílem prázdninových pobytů mnoha turistů. Malebné krajinné scenérie, které přetínají příkré srázy křídových útesů, zde před více než dvě stě lety obdivoval také nejvýznamnější představitel malířství německého romantismu.

Naše putování začneme příhodně tam, kde se odehrály i první krůčky mladého Caspara Davida Friedricha, v jeho rodném Greifswaldu, který se nenachází v cílové ostrovní destinaci, ale ještě na území pevninského Pomořanska. Malíř se zde narodil 5. září roku 1774. Byl pokřtěn v monumentálním halovém kostele Panny Marie, typickém příkladu severoněmeckého cihlového gotické stylu. Místo křtu jako by předpovídalo malířovo zaujetí pro gotické motivy, které se v období snahy o národní emancipaci stanou jedním ze symbolů germánského ideálu. Město Greifswald v současnosti vzdává poctu svému rodákovi především skrze expozici umístěnou ve Friedrichově rodném domě.

Continue reading

Konference | Baroque Ceiling Painting: Theory & Praxis

20.–22. října 2022 | Litomyšl

Ústav dějin umění AV ČR, Seminář dějin umění FF MU a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice společně pořádají mezinárodní konferenci věnovanou otázkám teorie a praxe v oblasti nástěnné malby v Evropě v 17. a 18. století. Třídenní konference začíná 20. října ve 14 hodin v konferenčním centru Zámecké návrší v Litomyšli. Podrobný program najdete níže. Konference je přístupná bez poplatku, nezapomeňte se však co nejdříve registrovat! Continue reading

R’n’B Fasety vkusu | Osudy židovských sbírek

Rádi bychom vás pozvali na druhou přednášku z NAŠEHO vkusného CYKLU R’n’B, V NÍŽ SE Kateřina Vajdáková ZAMĚŘÍ NA osudy sbírek brněnských židovských průmyslníků. BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT VE STŘEDU 12. října.

Přednáška proběhne mimořádně v Knihovně Hanse Beltinga v budově K na Veveří 28, a to ve stejném čase jako jindy, tedy v 18:30. Srdečně zveme všechny posluchače! Continue reading