Foto měsíce | Barevné světlo: fresky klášterního kostela benediktinů v Rajhradu u Brna

Fotografie, kterou vám v naší nové rubrice představujeme jako první, patří k mým nejmilejším. Pochází z relativně početné série snímků, které jsme před lety pořídili s kolegou Pavlem Suchánkem v klášterním kostele sv. Petra a Pavla v Rajhradu u Brna. Zachycuje partii nástěnných maleb Jana Jiřího Etgense (1691–1757) na chrámové klenbě z let 1726–1729. Continue reading

Blog | Rokoková toaleta a vůně

Dnešním příspěvkem o uzavíráme náš malý cyklus o ideálu ženy v době kolem poloviny 18. století. Všechny články původně vznikly jako společná seminární práce v jednom z kurzů věnovaných vizuální kultuře 18. století

Při rituálu toalety byla důležitá hra smyslů, jež měly významnou roli při svádění i pro vyjádření sociálního postavení. Možnost demonstrovat svůj vkus a společenský statut se nabízela ve výběru knih, šperků či parfémů. A právě vůně se staly zajímavým tématem diskuze během 18. století. Continue reading

Blog | Rokoková toaleta a líčení

Dnes náš malý cyklus o ideálu ženy v době kolem poloviny 18. století pokračuje tématem líčení. Všechny články původně vznikly jako společná seminární práce v jednom z kurzů věnovaných vizuální kultuře 18. století

Líčení mohlo být v 18. století pro ženy (ale i muže) poměrně nebezpečnou záležitostí. V této době byl kladen velký důraz na čistotu a noblesu, pro které se stala takříkajíc poznávací značkou benátská běloba. Continue reading

Nová rubrika | Foto měsíce

K profesi historika umění patří neodmyslitelně fotografie. Možnost trvale zachytit umělecké dílo – kresbu, obraz, sochu či architektonickou památku – výrazně ulehčila uměleckohistorickou práci, neboť už není nutné opakovaně a mnohdy zdlouhavě cestovat za originály uchovávanými na opačném konci světa anebo třeba na těžko přístupných místech. A tak od vynálezu fotografie v 19. století vytrvale fotografujeme: dokumentujeme díla, o nichž soustavně bádáme, ale také všechna ta ostatní (kdyby byla náhodou potřeba pro srovnávací analýzu či jako analogický příklad). Někteří z nás se vypracovali na úroveň profesionálů schopných kvalitně zachytit takřka cokoliv, mnozí jsou spokojeni se snímky ryze dokumentačními nebo pracují s fotografiemi svých kolegů. Avšak každý historik umění, včetně studentů dějin umění, disponuje rozsáhlou sbírkou fotografií. A z těchto sbírek pro vás budeme vybírat to nejlepší v nové rubrice Foto měsíce. Výběr bude pestrý: známá umělecká díla zachycená z netradičních míst nebo úhlů, díla zcela neznámá, nepřístupná či zaniklá, podivnosti a zvláštnosti z oblasti prezentace uměleckých děl nebo jejich fungování, fotografie, k nimž máme jako autoři zvláštní vztah, neboť zachycují něco v naší práci výjimečného nebo důležitého pro naše bádání, pozoruhodné detaily uměleckých artefaktů a konečně fotografie lidí, tj. historiků umění při práci – kategorie, jež bude nejspíše nejzábavnější, ale která také ukáže svízelnost a veškeré těžkosti naší disciplíny. Doprovodné texty vysvětlí, co jsme fotografovali a proč, a chybět nebude ani krátký uměleckohistorický komentář k zachycenému dílu či situaci. Nenechte si tedy ujít první Foto měsíce v letošním roce, které připravujeme na září!

Blog | Rokoková toaleta jako rituál

Dnes pokračuje náš malý cyklus o ideálu ženy v době kolem poloviny 18. století další kapitolou. Všechny články původně vznikly jako společná seminární práce v jednom z kurzů věnovaných vizuální kultuře 18. století

Rituál toalety je stejně jako ženské čtení námětem mnoha obrazů z doby rokoka. Strojící se žena, obklopená svými krajkami, stuhami, šperky či flakóny s líčidly, je zde zobrazována jako objekt voyeuristického pohledu mužského pozorovatele, ale zároveň moralistní kritiky. Continue reading

Blog | Módní tělo a rituál toalety v době rokoka

V následujících dnech se na našem blogu objeví tři texty věnované pojetí módního ženského těla kolem poloviny 18. století. Všechny články původně vznikly jako společná seminární práce v jednom z kurzů věnovaných vizuální kultuře 18. století.

To, co bylo v minulosti považováno za krásné pro jednotlivá pohlaví, tj. ideál ženskosti a mužskosti, jsou přirozeně historicky a kulturně podmíněné kategorie, které se v každé době mění. Ideál krásy byl v rokoku stejně jako dnes utvářen médii, tedy obrazy a literaturou. Což vzhledem k nejrůznějším omezením vlastní literární i výtvarné produkce žen znamená, že koncept „ideální ženy“ v 18. století formovali z velké části muži. Continue reading

Poklady z Chatsworth

Na stránkách aukční síně Sotheby’s si můžete prohlédnout krátká dokumentážní videa o nejhodnotnějších a nejzajímavějších artefaktech z honosného anglického sídla Chatsworth v Derbyshiru. Představují příběhy těch nejzajímavějších děl od starého umění po současné a také zajímavosti týkající se rozsáhlé umělecké sbírky vévody z Devonshiru. Jedná se celkem o deset krátkých videí, která vznikla u příležitosti stejnojmenné výstavy, jež se koná od 29. června do 18. září 2019 v galeriích Sotheby’s v New Yorku.

Zdroj

Dílo Piranesiho v digitální formě

Pokud se zajímáte o dílo italského grafika 18. století Giovanniho Battisty Piranesiho (1720–1778), určitě vás bude zajímat projekt The Digital Piranesi. Ten si klade za cíl digitálně zpřístupnit dílo italského mistra širší veřejnosti. A to zejména knihy s jeho tisky, mapami a texty v kompletní a dobře čitelné podobě. Online databáze obsahuje známé pohledy na Řím a architektonické památky, výjevy z  vězení, ale také zobrazení ruin a krypt.

Databáze děl je přístupná z tohoto internetového odkazu.

Zdroj