R’n’B | Magické jaro – změna termínu

Pozor změna! Přednáška doktorky Enenklové se odkládá na 19. duben.

Omlouváme se všem posluchačům přednášek R’n’B, ale z důvodu nemoci paní doktorky Enenklové došlo k malé změně v programu. O její přednášku s názvem V noci se zjevují a ve dne straší však nepřijdete! Termín konání pouze měníme z původního 22. března na 19. duben – opět ve studiu Domu umění města Brna. Tento semestr tedy sice zahájíme o něco později, avšak o to intenzivněji, jelikož hned v následujícím týdnu proběhne přednáška paní docentky Rywikové. Omlouváme se za případné komplikace a budeme se na vás moc těšit v dubnu!

R’n’B | Magické jaro

Magie | PROGRAM PŘEDNÁŠEK NA Jaro 2023

Představujeme vám nový program přednáškového cyklu R’n’B, který je v tomto semestru věnován magii v různých podobách a časových obdobích. Můžete se těšit jak na přednášející z Masarykovy univerzity, tentokrát z Historického ústavu, tak i z Katedry dějin umění Ostravské univerzity či jednoho odborníka z mimoakademické sféry. Přednášky budou jako vždy probíhat naživo v prostorách Domu umění města Brna vždy v 18:30 a těšíme se, že si je přijdete poslechnout!

Dále nás v letošním semestru čekají speciální přednášky, přičemž jedna z nich, kterou přednesl prof. Kapustka z Universität Zürich, již toto „magické jaro“ svým tématem pomyslně zahájila.  Vedle toho rovněž připravujeme třetí bienále His Artibus, o němž vás budeme brzy informovat.

Continue reading

Nová grafická značka Centra

S potěšením vám představujeme naše nové logo a s ním spojenou soutěžní otázku

Centrum pro studium raného novověku se s novým rokem stalo jedním ze tří oficiálních výzkumných center Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. To je přitom jen jedna z mnoha změn, kterými po pěti letech své existence prochází. Jednou z drobných novinek je také to, že pro Centrum vznikla nová grafická značka, či logo, která bude doprovázet naše materiály i tento web. Continue reading

Výstava | Antonio Canova: Sketching in Clay

V souvislosti s dvousetletým výročím smrti sochaře Antonia Canovy vyvrcholila v kulturní sféře řada výstav zaměřujících se na tvorbu tohoto neoklasicistního mistra. Připravovaný americký projekt slibuje nový pohled na samotný začátek jeho tvůrčího procesu a prezentuje řadu objevů přibližujících dílenskou praxi v umělcově ateliéru.

Jen málo umělců dosáhlo za svého života takové prestiže jako Antonio Canova. Tento původem italský sochař bývá dodnes znalci i laickým publikem oceňován pro své práce ztělesňující střídmost a estetické kvality inspirované antickým ideálem krásy. O čem však bývají běžní návštěvníci a návštěvnice galerií obdivující Canovovo mistrovství mnohem méně informováni, jsou procesy předcházející a doprovázející vznik těchto kamenných děl. Continue reading

R’n’B Speciál | The Ideal Spectator

Rádi bychom vás pozvali na speciální přednášku zahraničního hosta profesora Mateusze Kapustky, která bude věnována Leopoldu I. Habsburskému a především umění, jež je s jeho vládou spjaté. 

Budeme se na vás těšit výjimečně ve čtvrtek 2. března v 10:00 v Knihovně Hanse Beltinga. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

We look forward to seeing you on Thursday, March 2nd at 10:00 AM in the Hans Belting Library. The lecture will be in English. Continue reading

Příběh měsíce | Korkový model Pantheonu od Antonia Chichiho

V roce 2019 byl pod dohledem Patricka Monsieura dokončen tříletý restaurátorský výzkum a následné restaurování polychromie na korkovém modelu římského Pantheonu v archeologické sbírce Gentské univerzity. Toto unikátní dílo vytvořil v roce 1778 římský architekt Antonio Chichi (1747–1816) v měřítku 1:65 ke stavbě z třicátých let 2. století, vybudované v Římě císařem Hadriánem.

Monumentální centrální typ tholos Chichi převedl do malého, extrémně detailního modelu, který lze v centrální ose rozevřít a nahlédnout do interiéru stavby. Dílo bylo vysoce ceněno již po svém vzniku. Význam modelu také stoupl i se současným bádáním a veškeré zdlouhavé a náročné procedury vynaložené univerzitou do restaurování zcela odpovídají důležitosti tohoto rozměrově nevelkého díla. Continue reading

Dvě velké výstavy a ještě větší zjištění o malbách Johannese Vermeera

Dlouho se mělo za to, že Vermeer maloval svá díla sám, bez jakýchkoliv žáků či asistentů. Bylo tomu ale opravdu tak? Restaurátorské průzkumy toto přesvědčení zpochybňují.

Při nejnovějším zkoumání obrazů Johannese Vermeera (1632–1675) se podařilo objevit nové přelomové skutečnosti, které mění náš pohled jak na umělcovy malby, tak i na samotnou osobnost malíře. Objevy souvisí se dvěma výstavami. První s názvem Vermeer’s secrets probíhala od 8. října do 8. ledna v Národní galerii umění ve Washingtonu. Druhou je pak dosud největší výstava Vermeerových obrazů v Rijskmuseu v Amsterdamu, která začíná 10. února a potrvá do 4. června. V ní se představí na dvacet tři děl, zapůjčených z galerií z celého světa, včetně oblíbené malby Dívka s perlou. Continue reading

Výstava | Moravská zemská obrazárna (1817–1961)

Již jen necelý měsíc můžete navštívit brněnský Místodržitelský palác, než se jeho brány uzavřou kvůli připravované rekonstrukci nádvoří a části interiérů. Zhlédnout tam můžete například výstavu Moravská zemská obrazárna, která Vám nabídne vhled do historie brněnské výstavní instituce.

Výstava Moravská zemská obrazárna (1817–1961) si klade za cíl představit na pozadí vybraných uměleckých děl historii stejnojmenné instituce, která předcházela dnešní Moravské galerii. Tehdejší Obrazárna plnila roli ústřední výtvarné sbírky země Moravské (později i Moravskoslezské) a byla samostatný oddělením Moravského zemského muzea. Vystavená umělecká díla mají sloužit nejen jako ilustrace jednotlivých období, ale též jako artefakty spojené s konkrétními lidskými příběhy. Continue reading

Příběh měsíce | Česká korunovace Karla VI. (1723)

Čerstvě započatý rok 2023 s sebou přináší výročí jedné významné události vrcholného baroka. 5. září totiž uplyne tři sta let od korunovace Karla VI. českým králem.

Dne 19. června 1723 opustila impozantní kolona kočárů Vídeň, kam se císařský pár navrátil až za šest měsíců, 23. listopadu. Přípravy na náročnou korunovační cestu Karla VI. zaměstnaly na půl roku dopředu množství úřadů u dvora i v zemi. Průvod využil tradiční spojnici z Rakous do Čech, takzvanou Haberskou stezku. Obě cesty společně s pobytem v Praze byly doprovázeny řadou rozmanitých ceremonií, jež s sebou přinášely také četná setkání se zástupci české stavovské obce. Korunovace, uskutečněná po dlouhé proluce od roku 1656, byla specifická z toho důvodu, že Karel VI. byl vůbec prvním panovníkem, který dosáhl hodnosti římského císaře a až poté byl korunován na českého krále. Pro událost ve svém celku je tak charakteristické směšování imperiálního a českého akcentu, jejímž nejvýstižnějším dokladem je vizuální kultura související s korunovační tematikou. Důležitost symboliky tohoto komplexního procesu se pokusím nastínit na dvou konkrétních příkladech. Continue reading

Výstava | Meraviglia senza tempo – Pittura su pietra a Roma tra Cinquecento e Seicento

Jednou z nejobdivovanějších římských galerií je bezpochyby Galleria Borghese, jejíž návštěvu je potřeba rezervovat několik dní či týdnů dopředu. Stálá expozice, v níž můžete obdivovat díla velikánů, jako byl Bernini a Caravaggio, nebo umění z dob antiky, je úchvatná sama o sobě, avšak nyní je obohacena o neméně zajímavou výstavu zaměřenou na malbu na kameni v období renesance a baroka.

Výstava Meraviglia senza tempo – Pittura su pietra a Roma tra Cinquecento e Seicento (25. 10. 2022 – 29. 1. 2023) navazuje na výzkum započatý v roce 2021, jenž se zaobíral tématem přírody a krajiny ve sbírkách galerie. Prezentováno je zde přes 60 kabinetních děl z italských a dalších zahraničních muzeí či soukromých sbírek, jež se dotýkají jak dobového soutěžení mezi malířstvím a sochařstvím, tak i aktuální debaty o uměleckém využití prvotních materiálů těžených v dolech. Výstava je rozdělena na osm tematických sekcí: malovaný kámen a jeho vynálezce; zbožnost věčná jako mramor; zvěčnění krásy; antika a alegorie; noc černá jako kámen; malba kamenem; kameny drahé a barevné; sbírka a barevné kameny. Malby na alabastru, břidlici, mramoru či lapis lazuli jsou zde navíc doplněny o srovnání se sochami s polychromovanými částmi, jež imitují antické barevné mramory. Continue reading