Seminární knihovna | Knihovní akvizice vol. 4

Užité umění a umělecké řemeslo

Čtvrtý a závěrečný díl miniseriálu o nových přírůstcích knihovny Semináře dějin umění se věnuje publikacím s tematikou užitého umění a uměleckého řemesla. Tato kategorie je sama o sobě velice široká a publikací o ní je nepřeberné množství. Představujeme zde proto ty, které nás z posledních přírůstků nejvíce zaujaly. Continue reading

Tipy na výstavy | Národní galerie v Praze

Výstavy končící v únoru a březnu

Konec měsíce února lze využít k návštěvě některé z výstav Národní galerie v Praze. Za pozornost stojí stále probíhající výstava Norbert Grund (1717-1767) / Půvab všedního dne v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí, která seznamuje návštěvníky s výjevy z běžného života, ale také s kabinetními kusy rokokového malíře působícího v Praze. Continue reading

Dílo měsíce | Portrét knížecí rodiny Liechtensteinů

Martin van Meytens (1695 Stockholm – 1770 Vídeň), Vídeň, 17521753, olej, plátno, 545 x 385 cm, Státní zámek Valtice

Ve sbírkách zámku Valtice se nachází jeden z nejrozměrnějších barokních profánních obrazů na Moravě – skupinový portrét zachycující všechny příslušníky tří generací knížecí rodiny Liechtensteinů, který po roce 1752 vytvořila dílna dvorního císařského malíře Martina van Meytense. Původem švédský malíř, dokonale obeznámený s produkcí zásadních evropských portrétistů první poloviny 18. století, získal nejvýznamnější zakázky u císařského dvora ve Vídni, kde se po roce 1730 natrvalo usadil. Kromě nadšené císařovny Marie Terezie zaměstnávali Meytense příslušníci nejvyšší dvorské aristokracie, jejichž elegantní a umělecky vytříbené portréty jsou dodnes nedílnou součástí většiny středoevropských galerií a aristokratických rezidencí. Continue reading

Jak to chodí v grafických kabinetech…

Kupferstichkabinett v Berlíně a studovna vídeňské Albertiny

Zatímco takřka každodenně otevřená muzea a galerie patří ke standardním cílům všech milovníků umění, grafické kabinety jednotlivých institucí, mimo konkrétních výstavních projektů, zůstávají stále tak trochu mimo pozornost zájemců o výtvarná díla. Kresby, grafické listy, akvarely, pastely nebo architektonické plány jsou s ohledem na citlivý charakter materiálu většinou prezentovány v rámci konkrétních krátkodobých prezentací, případně jsou nahrazeny faksimilemi a nejsou tak mimo konkrétních ikonických děl součástí širšího povědomí. S rostoucím zájmem o zpřístupňování hlavních světových grafických sbírek ovšem postupuje nejen jejich digitalizace, ale také možnost si v jednotlivých studovnách prohlédnout samotné originály vybraných prací. Continue reading

Výstava | Meisterwerke der Architektur­zeichnung

Albertina | Vídeň | do 25. února 2018

Muzeum Albertina ve Vídni představuje další ze svých sbírkových klenotů, tentokrát z oblasti architektury.  Výstava Meisterwerke der Architektur­zeichnung aus der Albertina zahrnuje 140 nejlepších děl  pokrývajících období od 16. století až po současnost a představuje celou řadu stylů a umělců, mezi nimiž jsou zastoupeni i Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Theophil von Hansen, Adolf Loos a další. Continue reading

Deník kunsthistorika | The Illustrated Bartsch

Bartsch aneb cesta od studia nahých pozadí k vědeckému poznání

Milý deníčku, do Gettyho knihovny už jsme se spolu podívali a jak dobře víš, je to prostor, který se mnohdy proměňuje v druhý domov zapálených kunsthistoriků. Ti se ve zdejší studovně bezesporu pohybují s grácií a nečiní jim problémy vyhledat relevantní literaturu k problému, na jehož řešení právě pracují.  I kunst-nováček či kunst-amatér zřejmě brzy odhalí, že studovna má svůj tematický řád, nicméně jen málokterý z nich, a já jsem nebyl výjimkou, se odváží zeptat, co se skrývá za dveřmi jedné ze dvou uzamčených skříní.  Jaká to škoda! Continue reading

Tip | e-Vasari

Chytrý nástroj, který umožňuje zobrazovat cesty umělců v názorném grafickém rozhraní

Díky webovému projektu eVasari si můžete přehledně graficky znázorňovat průběh cest různých umělců po Evropě. Jejich pouť můžete sledovat buď na mapách nebo v časových osách, umělce můžete rovněž porovnávat mezi sebou, placená verze umožňuje navíc vyhledávání podle společně navštívených míst, období či data, stylu, uměleckých technik, pohlaví a podobně. Continue reading

Kunsthistorik v praxi | Mýty a fakty o historikoch umenia

O ČOM SI Ľudia Šepkajú, no boja sa spýtať historika umenia

Mýtus: Študent dejín umenia nemá uplatnenie.

Fakt: Človek s vyštudovanými dejinami umenia môže pracovať ako kurátor v galériách a múzeách, ako kastelán, lektor v rôznych kultúrnych inštitúciách, vedecký pracovník (na univerzite, akadémií vied, najväčších galériách / múzeách), pamiatkar, znalec, kultúrny redaktor, pracovník aukčných siení či v rámci cestovného ruchu.

Continue reading

Dílo měsíce | Martin Engelbrecht, sáňkování

perspektivní divadlo, kolem 1750

Roku 1733 vyšel v Berlíně spis Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschafft der grossen Herren. Julius Bernhard von Rohr v něm jako jeden z prvních systematizoval dvorské zábavy a kratochvíle. Na pomyslném vrcholu „ceremoniální vědy urozených pánů“ dle Rohra spočinuly slavnostní nástupy, následovaly turnaje a rytířské hry, karusely, hudební koncerty, plesy a balety, divadelní představení, karnevaly, zahradní slavnosti se světelnými efekty a ohňostroji, střelecká zápolení, lovy, či třeba výlety na lodích a venkovské zábavy. Continue reading

Nová rubrika | Dílo měsíce

12 pozoruhodných děl z období raného novověku

V lednu na blogu otevíráme novou rubriku „dílo měsíce“. Takové seriály často najdete na webových stránkách muzeí a galerií, kde mají upozornit na významná či naopak opomíjená díla z jejich sbírek. Naše „díla měsíce“ budou vypovídat především o tom, na čem právě pracujeme, na jaké zajímavosti jsme při výzkumu narazili nebo třeba jen, která díla máme rádi. Postupně zveřejníme 12 textů našich členů a spolupracovníků, které představí nejrůznější rozmanitosti z umění a vizuální kultury raného novověku.