Kdo jsme

Umění a vizuální kultura renesance a baroka ve střední Evropě… a v Brně

Dnešní Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity fakticky, stejně jako symbolicky reprezentují dva jeho profesoři – Jiří Kroupa a Lubomír Slavíček, oba jeho dlouholetí vedoucí, kteří nejen určovali charakter této univerzitní katedry, ale vychovali a inspirovali také celou řadu svých žáků. Někteří z nich dnes na Semináři dějin umění působí přímo, anebo z pozic jiných institucí s naší katedrou spolupracují a udržují kolegiální kontakty. Řada z těchto odchovanců Jiřího Kroupy a Lubomíra Slavíčka následovala jejich specializaci a spojila svůj odborný zájem se zkoumáním umění a kultury raného novověku.

Tento badatelský okruh přitom spojuje nejen zaujetí obdobnými tématy, a zčásti snad i přístupy, ale také generační blízkost. Po jistém rozvažování jsme se proto rozhodli, že tento společně sdílený zájem proměníme také do jisté institucionalizované formy. Otcem myšlenky na vytvoření centra pro studium renesance a baroka při Semináři dějin umění byl ostatně sám Jiří Kroupa, který je nepochybně svorníkem naší společné aktivity. Jejím cílem je vytvořit zázemí a prostředí pro podobně orientované historiky umění, ale také kolegy z jiných spřízněných disciplín, kteří by se setkávali nejen virtuálně při tomto webu, ale také reálně při některé z činností tohoto centra, které je přirozeně otevřeno všem zájemcům z řad studentů i zainteresované veřejnosti. Idea koncentrovat tímto způsobem zájem o studium umění a kultury raného novověku souvisela i s tím, že v domácím prostředí zatím neexistuje obdobná platforma.

Jaký je tedy program Centra pro studium raného novověku? Na prvním místě by to měl být prostor informační, který bude poskytovat výběrové zprávy o důležitých a zajímavých událostech a počinech, které souvisejí s uměním a kulturou renesance a baroka. Zprávy a avíza o výstavách, konferencích a nových knihách, stejně jako další novinky z oboru se budou snažit zachytit a představit to zajímavé, co se odehrává v rámci výzkumu uměleckého a kulturního světa 16.–18. století. Druhý aspekt je rovněž více otevřen širší veřejnosti. Členové a příznivci Centra organizují pravidelný cyklus přednášek v Domu umění města Brna, který v užším tematickém zaměření představuje naši práci a také perspektivu výkladu různorodých objektů, jež dnes označujeme za umělecká díla. Podobně pořádáme také komentované „tours“ po památkách, ale i delší exkurze v rámci aktivit Semináře dějin umění. Pro (nejen) užší odbornou veřejnost je určen specializovaný prostor konferencí organizovaných při Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v dvouletém intervalu.

Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2017 oslavil 90. výročí svého založení, což byla příležitost nejen pro historické ohlédnutí, ale také prospekci do budoucnosti. Stejně jako dnes nejsou dějiny umění stejné jako v době založení Semináře v roce 1927, tak i za dalších několik desítek let se jistě budou od dnešních perspektiv odlišovat. Za proměnami oboru jistě není skryt nějaký abstraktní „duch doby“, ale zcela konkrétní jedinci, kteří svými přístupy, preferencemi a badatelskými otázkami modelují obraz dějin umění v každé generaci jako vždy poněkud jiný. Současný okruh osob, kolem kterých se Centrum vytvořilo, tak představuje nejen vedle sebe postavené nezávislé individuality, ale snad také jistý společně sdílený zájem zkoumat umění a kulturu 16.–18. století ve svých nesčetných podobách. Stejně tak pestré jsou i naše přístupy, a snad i budoucí aktivity. Čas ukáže, do jaké míry se podaří naše představy a očekávání naplnit.

Ondřej Jakubec