Členové a spolupracovníci

předsednictvo

PROF. PHDR. JIŘÍ KROUPA, CSC.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | kroupa@phil.muni.cz

PROF. PHDR. LUBOMÍR SLAVÍČEK, CSC.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | slavicek@phil.muni.cz

Členové

DOC. MGR. ONDŘEJ JAKUBEC, PHD.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 108186@mail.muni.cz

Témata výzkumu: umělecký mecenát raného novověku v prostředí olomouckých biskupů a šlechty; výtvarné umění a architektura renesance; problematika konfesijnosti v umění raného novověku a sepulkrální kulturou tohoto období

Publikační činnost: MUNI.cz

MGR. MICHAL KONEČNÝ, PHD.

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži | 64491@mail.muni.cz

Témata výzkumu: architektura kolem 1800; aristokracie na Moravě v 17.-19. století; aristokratické rezidence

Publikační činnost: MUNI.cz

PROF. PHDR. JIŘÍ KROUPA, CSC.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | kroupa@phil.muni.cz

Témata výzkumu: dějiny architektury raného novověku (16.-19. století); dějiny kresby a grafických technik 17.-18. století; dějiny mentalit a hist. antropologie 17.-18. století; metodologie a filosofie dějin umění

Publikační činnost: MUNI.cz | Academia.edu

MGR. ZUZANA MACUROVÁ, PHD.

Moravské zemské muzeum & Národní památkový ústav | z.macurova@mail.muni.cz

Témata výzkumu: umělecký mecenát církevních řádů; vizuální kultura jako prostředek reprezentace a sebeprezentace; umění raného novověku a reformy církve

Publikační činnost: MUNI.cz | Academia.edu

MGR. ZDEŇKA MÍCHALOVÁ, PHD.

Národní památkový ústav & Západočeská univerzita | zdenkamichalova@mail.muni.cz

Témata výzkumu: městská kultura počátku raného novověku; umění a reformace; cechovní památky

Publikační činnost: MUNI.cz | Academia.edu

MGR. RADKA NOKKALA MILTOVÁ, PHD.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | miltova@phil.muni.cz

Témata výzkumu: profánní ikonografie; aristokratické rezidence v raném novověku; recepce Ovidiových Proměn; raně novověká grafika

Publikační činnost: MUNI.cz

PROF. PHDR. LUBOMÍR SLAVÍČEK, CSC.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | slavicek@phil.muni.cz

Témata výzkumu: dějiny umění raného novověku (16. – 19. století), zejména nizozemského a středoevropského malířství 17. a 18. století; dějiny sběratelství, uměleckého mecenátu a vkusu v českých zemích a ve střední Evropě v 17. až 20. století

Publikační činnost: MUNI.cz

DOC. MGR. PAVEL SUCHÁNEK, PHD.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | suchanek@mail.muni.cz

Témata výzkumu: umělecký mecenát raně novověké duchovní aristokracie; barokní kláštery; barokní sochařství; náboženská imaginace doby baroka

Publikační činnost: MUNI.cz | Academia.edu

MGR. MICHAELA ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, PHD.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita |  m.loudova@mail.muni.cz

Témata výzkumu: sakrální ikonografie; barokní nástěnná malba; klášterní knihovny; Josef Stern

Publikační činnost: MUNI.cz

MGR. TOMÁŠ VALEŠ, PHD.

Ústav dějin umění, Akademie věd České republiky, v. v. i. | tvales@udu.cas.cz 

Témata výzkumu: malířství 17. a 18. století; prameny k dějinám umění; umělecký mecenát církevních řádů; uměleckohistorická topografie

Publikační činnost: UDU | MUNI.cz | Academia.edu


Spolupracovníci

MGR. MARTIN DEUTSCH

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 418762@mail.muni.cz

Témata výzkumu: dějiny umění raného novověku; barokní grafika; náboženská praxe a vizuální
kultura jezuitů; diplomová práce „Obraz a kult Salus Populi Romani v náboženské politice a imaginaci brněnských a vídeňských jezuitů“

MGR. MICHAELA HOJDYSZ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 413436@mail.muni.cz

Témata výzkumu: architektura 19. století; stavební aktivita drobných šlechtických rodů v 19. století na Moravě a ve Slezsku; diplomová práce: „Arcivévoda Karel Rakousko-Těšínský jako stavebník“

Publikační činnost: Academia.edu

MGR. ŽANETA MARVANOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 399298@mail.muni.cz

Témata výzkumu: architektura 18. a 19. století; luteránská sakrální architektura; Slezsko; diplomová práce: „Sakrální architektura luteránů na Těšínsku kolem roku 1800“

MGR. KATARÍNA ORVISKÁ 

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 429099@mail.muni.cz

Témata výzkumu: sochařství 18. století ve střední Evropě, dílenský provoz v baroku, vídeňský akademický styl 18. století; diplomová práce: „Sochár Ľudovít Gode (? – 1759)“

BC. VERONIKA ŘEZNÍČKOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 441780@mail.muni.cz

Téma výzkumu: renesačnní a manýristické malířství a sochařství; štukatérství; bakalářská práce: „Vincenzo Campi: alegorický cyklus maleb v Pinacoteca di Brera“

BC. TEREZA ŘÍHOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 438353@mail.muni.cz

Téma výzkumu: umění a kultura raného novověku (16.-19. století) se zaměřením
na barokní malířství a sochařství; bakalářská práce: „Sochařská výzdoba zámecké kaple Svatého Kříže ve Slavkově u Brna“

BC. KATEŘINA VAJDÁKOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 448949@mail.muni.cz

Témata výzkumu: nizozemská kresba; bakalářská práce: „Kresby
Maertena van Heemskercka v Moravské galerii“

MGR. RADIM WEISS

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 399295@mail.muni.cz

Témata výzkumu: výtvarná kultura 17. a 18. století; náboženská bratrstva a jejich
podíl na formování náboženské vizuální kultury; Jan Kryštof Handke; Josef Ignác
Weidlich; diplomová práce: „Sakrální tvorba Josefa Ignáce Weidlicha na Moravě“

Publikační činnost: Academia.edu | Researchgate.net