III. Bienále His Artibus | Shaped by Greed

8.–9. června se bude na půdě Semináře dějin umění konat mezinárodní konference a zároveň třetí ročník bienále His Artibus, věnovaný tentokráte problematice životního prostředí v evropské vizuální kultuře mezi lety 1200 a 1900. Akce proběhne v Knihovně Hanse Beltinga a jste na ni srdečně zváni!

Konference s názvem Shaped by Greed. Reflections and Impacts of Environmental Exploitation in European Visual Cultures 1200–1900 bude probíhat v Knihovně Hanse Beltinga (Veveří 28, Brno) a bude v anglickém jazyce. Její program najdete níže. Continue reading

Databáze | Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě

Štukové dekorace 16. a počátku 17. století byly z hlediska ochrany kulturního dědictví a uměleckořemeslné praxe až donedávna Kupodivu značně podhodnocovány. Také Proto byl problematice renesančního a manýristického štukatérství věnován samostatný projekt, jehož výstupem je mimo jiné on-line databáze skýtající více než 150 katalogových záznamů k sakrálním i profánním objektům zdobeným právě touto technikou.

V prosinci roku 2022 byl ukončen pětiletý interdisciplinární projekt Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě realizovaný v rámci programu NAKI II, a to ve spolupráci Katedry dějin umění UPOL, Fakulty restaurování UPCE a Generálního ředitelství NPÚ. Jeho cílem bylo komplexní zpracování uměleckohistorického a technologického vývoje štukatérství na území dnešní České republiky v období od poloviny 16. století do roku 1620. Výzkum se zakládal na katalogizaci umělecky hodnotných štukových děl a jejich zařazení do středoevropského kontextu. Nešlo však „jen“ o teoretické poznání daných památek, ale i to praktické, jež zahrnovalo restaurování několika vybraných realizací, např. štukatury na zámku v Bučovicích či epitaf rodiny Hodějovských z Hodějova v Českém Rudolci. Continue reading

Výstava | Meraviglia senza tempo – Pittura su pietra a Roma tra Cinquecento e Seicento

Jednou z nejobdivovanějších římských galerií je bezpochyby Galleria Borghese, jejíž návštěvu je potřeba rezervovat několik dní či týdnů dopředu. Stálá expozice, v níž můžete obdivovat díla velikánů, jako byl Bernini a Caravaggio, nebo umění z dob antiky, je úchvatná sama o sobě, avšak nyní je obohacena o neméně zajímavou výstavu zaměřenou na malbu na kameni v období renesance a baroka.

Výstava Meraviglia senza tempo – Pittura su pietra a Roma tra Cinquecento e Seicento (25. 10. 2022 – 29. 1. 2023) navazuje na výzkum započatý v roce 2021, jenž se zaobíral tématem přírody a krajiny ve sbírkách galerie. Prezentováno je zde přes 60 kabinetních děl z italských a dalších zahraničních muzeí či soukromých sbírek, jež se dotýkají jak dobového soutěžení mezi malířstvím a sochařstvím, tak i aktuální debaty o uměleckém využití prvotních materiálů těžených v dolech. Výstava je rozdělena na osm tematických sekcí: malovaný kámen a jeho vynálezce; zbožnost věčná jako mramor; zvěčnění krásy; antika a alegorie; noc černá jako kámen; malba kamenem; kameny drahé a barevné; sbírka a barevné kameny. Malby na alabastru, břidlici, mramoru či lapis lazuli jsou zde navíc doplněny o srovnání se sochami s polychromovanými částmi, jež imitují antické barevné mramory. Continue reading

CFP | III. Bienále His Artibus: Shaped by Greed

Shaped by Greed – Reflections and Impacts of Environmental Exploitation in European Visual Cultures 1200–1900

Shaped by Greed

Reflections and Impacts of Environmental Exploitation in European Visual Cultures 1200–1900

 

8–9 June 2023

Brno, Czech Republic

How environmental exploitation, industrialization, and urbanization shaped late medieval and modern visual cultures, landscape, environment, and built environment in Europe (and beyond). An international conference at Art History Department of Masaryk University in Brno (Czech Republic) 8–9 June 2023, organized by Tomáš Valeš, Jan Galeta, Martin F. Lešák, and Veronika Řezníčková as 3rd Biennale of Centre for Early Modern Studies.

 

During the Anthropocene, the planet Earth has witnessed several environmental shifts, closely affecting not only the current existence of living species but also the overall future of the planet. The exploitation of the environment creates wealth and simultaneously leads to the various ecological, social, economic, and humanitarian crises that contemporary societies are forced to address, especially in reaction to climate change. In the past centuries, the extraction of precious materials (silver, gold, coal, pearls, coral, whale bones, ivory, or even wood) financed the running of states, cities, Churches, monasteries, influential families, and clergy who, in turn commissioned luxurious art and opulent buildings, using the mined materials themselves.

Industrialization and urbanization had a tremendous impact on the environment and landscape. Currently, these issues also resonate in the field of art history, or rather eco-art history, for example, in connection with groundbreaking studies or edited volumes, such as those by Sugata Ray (Climate Change and the Art of Devotion Geoaesthetics in the Land of Krishna, 1550–1850), Andrew Patrizio (Ecological Eye: Assembling an Ecocritical Art History), or Karl Kusserow (Picture Ecology: Art and Ecocriticism in Planetary Perspective). Following this line of research, the conference’s main aim is to tackle a broad spectrum of relevant questions that have not been asked yet.

We intend to investigate the interconnections between the environment, its exploitation, art, architecture, and urbanism in a broader European frame with global overlap between 1200 and 1900 (thus taking a longue durée perspective). This explicitly includes the transformation of raw mined materials into luxurious objects; sumptuous and prestigious artistic and urbanistic projects financed by the wealth raised by exploiting nature; iconographies that reflect how the environment was treated, shaped and used in late medieval and modern times.

We are particularly interested in bringing together scholars specialized in different academic areas to confront the human impact on past environments and connect it with the sometimes somewhat self-righteous world of art and beauty. Ultimately, the aim is to explore future perspectives of environmental approaches in art history and lay the foundations for further cooperation between researchers from diverse academic backgrounds.

 

Possible topics may include but are by no means limited to such issues as:

  1. The role of industrialization and urbanization and their footprints on the landscape, environment, and built environment.
  2. Visual representation of human impact on the natural world, e.g., mining, logging, whaling etc.
  3. The mechanisms of exploitation of natural resources in connection to artistic production, e.g., in the case of ivory, coral, or various building materials.
  4. Appropriation of nature for collecting purposes or personal representation (taxidermies, live specimens, parts of animal bodies, herbariums, portraits of animals, menageries and zoos etc.)
  5. The origins of appreciating wild nature and the reflection of this appreciation in visual culture, e.g., the beginning of mass tourism, scientific research of nature or how travellers mediated non-European nature in their homelands.

 

The keynote lecture of the conference will be given by Hannah Baader (Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut).

 

We invite senior as well as junior scholars and advanced PhD candidates for 20 minutes long papers in English. Please submit your proposals of around 200–300 words, accompanied by a short CV, by 22 January 2023 to: brno.conference.2023@gmail.com

Notification of acceptance of proposals will be issued before 22 February 2023.

Selected papers will be published in an edited volume with Brepols publishing house (Belgium).

Continue reading

Konference | Baroque Ceiling Painting: Theory & Praxis

20.–22. října 2022 | Litomyšl

Ústav dějin umění AV ČR, Seminář dějin umění FF MU a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice společně pořádají mezinárodní konferenci věnovanou otázkám teorie a praxe v oblasti nástěnné malby v Evropě v 17. a 18. století. Třídenní konference začíná 20. října ve 14 hodin v konferenčním centru Zámecké návrší v Litomyšli. Podrobný program najdete níže. Konference je přístupná bez poplatku, nezapomeňte se však co nejdříve registrovat! Continue reading

Podporujeme Ukrajinu

V současné tíživé situaci, kdy Ukrajina čelí vojenské invazi armád Ruské federace vyjadřuje Centrum pro studium raného novověku podporu ukrajinským občanům i vojákům. Jako výraz této podpory můžeme použít jen zbraně nám vlastní, a proto zveřejňujeme jinak on-line nedostupný článek Tomáše Valeše a Zuzany Macurové věnovaný umělecké sbírce uložené v Stefanykově národní vědecké knihovně ve Lvově. Continue reading

Kolokvium | Ivo Hlobil v českém dějepisu umění: od středověku po aktuální otázky památkové péče

15.–16. února 2022 | Praha – Olomouc

K uctění památky nedávno zesnulého profesora Ivo Hlobila pořádají Ústav dějin umění AV ČR a Katedra dějin umění FF UP v Olomouci ve spolupráci s NPÚ dvoudenní odborné kolokvium zaměřené nejen na profesorův přínos dějinám umění a památkové péči. Příspěvky se tedy budou týkat gotického umění, humanismu a renesance, ale i památkářské činnosti Ivo Hlobila. Continue reading

Lékařská astrologie

Začátek každého roku vždy spouští lavinu více či méně věrohodných horoskopů pro každé znamení zvěrokruhu. A Ačkoliv dnes se jedná o populární téma bulvárních tiskovin, dříve se těšilo větší vážnosti.

Astrologie, na níž se horoskopy zakládají, byla po staletí nedílnou součástí lékařství – v rámci svého vzdělání si ji osvojovala většina středověkých lékařů, chirurgů i léčitelů. Tzv. lékařská astrologie (iatromatematika) byla oblíbená a hojně praktikovaná také v raně novověké Evropě. Šlo vlastně o umění propojující v sobě různé vědní obory, např. medicínu, filozofii, matematiku či astronomii. Vzdělávací publikace na toto téma byly na počátku 16. století běžně dostupné a využívané lékaři všech úrovní, od těch s univerzitním vzděláním až po laiky. Continue reading

R’n’B v architektuře | změna termínů

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci se středeční přednáška profesora Šváchy nekoná. O nic však nepřijdete, pokud to proticovidová opatření dovolí,  příspěvek proběhne v náhradním únorovém termínu, o němž vás budeme dále informovat. Ze stejných důvodů odkládáme rovněž přednášku profesora Fidlera.