Konference | Baroque Ceiling Painting: Theory & Praxis

20.–22. října 2022 | Litomyšl

Ústav dějin umění AV ČR, Seminář dějin umění FF MU a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice společně pořádají mezinárodní konferenci věnovanou otázkám teorie a praxe v oblasti nástěnné malby v Evropě v 17. a 18. století. Třídenní konference začíná 20. října ve 14 hodin v konferenčním centru Zámecké návrší v Litomyšli. Podrobný program najdete níže. Konference je přístupná bez poplatku, nezapomeňte se však co nejdříve registrovat!

Registrovat se můžete e-mailem na jeden z těchto kontaktů:

Jan Vojtěchovský (Jan.Vojtechovsky@upce.cz)
Michaela Šeferisová Loudová (loudova@phil.muni.cz)
Martin Mádl (madl@udu.cas.cz)