CFP | (Re)vize. Dějiny (nejen) křesťanského umění

Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy zve k účasti na konferenci u příležitosti 20. výročí svého založení. Konference se bude konat 24.–25. listopadu 2023 v pražském Karolinu

„Dvacáté výročí založení Ústavu dějin křesťanského umění nechápeme jako podnět k sebeoslavě,  sebepotvrzení a k poklidné rekapitulaci dějin pracoviště i oboru, v níž by absentovaly kontroverze a otázky. Naopak. Nejen dějiny umění, ale i další humanitní obory musí v současnosti opět veřejně objasňovat svůj smysl a společenskou potřebnost. Samo křesťanství pak bývá často považováno za záležitost minulosti a jeho význam pro vznik a formování současné euroamerické civilizace je zpochybňován a relativizován. Jsou za této situace dějiny křesťanského umění reliktem minulosti, nebo dynamickým konceptem, který má oprávnění i pro budoucnost? A lze vůbec ještě umění definovat na základě jeho poměru ke křesťanství, byť by tento vztah byl třeba polemický, nebo vyloženě nepřátelský?

Continue reading

III. Bienále His Artibus | Shaped by Greed

8.–9. června se bude na půdě Semináře dějin umění konat mezinárodní konference a zároveň třetí ročník bienále His Artibus, věnovaný tentokráte problematice životního prostředí v evropské vizuální kultuře mezi lety 1200 a 1900. Akce proběhne v Knihovně Hanse Beltinga a jste na ni srdečně zváni!

Konference s názvem Shaped by Greed. Reflections and Impacts of Environmental Exploitation in European Visual Cultures 1200–1900 bude probíhat v Knihovně Hanse Beltinga (Veveří 28, Brno) a bude v anglickém jazyce. Její program najdete níže. Continue reading

CFP | III. Bienále His Artibus: Shaped by Greed

Shaped by Greed – Reflections and Impacts of Environmental Exploitation in European Visual Cultures 1200–1900

Shaped by Greed

Reflections and Impacts of Environmental Exploitation in European Visual Cultures 1200–1900

 

8–9 June 2023

Brno, Czech Republic

How environmental exploitation, industrialization, and urbanization shaped late medieval and modern visual cultures, landscape, environment, and built environment in Europe (and beyond). An international conference at Art History Department of Masaryk University in Brno (Czech Republic) 8–9 June 2023, organized by Tomáš Valeš, Jan Galeta, Martin F. Lešák, and Veronika Řezníčková as 3rd Biennale of Centre for Early Modern Studies.

 

During the Anthropocene, the planet Earth has witnessed several environmental shifts, closely affecting not only the current existence of living species but also the overall future of the planet. The exploitation of the environment creates wealth and simultaneously leads to the various ecological, social, economic, and humanitarian crises that contemporary societies are forced to address, especially in reaction to climate change. In the past centuries, the extraction of precious materials (silver, gold, coal, pearls, coral, whale bones, ivory, or even wood) financed the running of states, cities, Churches, monasteries, influential families, and clergy who, in turn commissioned luxurious art and opulent buildings, using the mined materials themselves.

Industrialization and urbanization had a tremendous impact on the environment and landscape. Currently, these issues also resonate in the field of art history, or rather eco-art history, for example, in connection with groundbreaking studies or edited volumes, such as those by Sugata Ray (Climate Change and the Art of Devotion Geoaesthetics in the Land of Krishna, 1550–1850), Andrew Patrizio (Ecological Eye: Assembling an Ecocritical Art History), or Karl Kusserow (Picture Ecology: Art and Ecocriticism in Planetary Perspective). Following this line of research, the conference’s main aim is to tackle a broad spectrum of relevant questions that have not been asked yet.

We intend to investigate the interconnections between the environment, its exploitation, art, architecture, and urbanism in a broader European frame with global overlap between 1200 and 1900 (thus taking a longue durée perspective). This explicitly includes the transformation of raw mined materials into luxurious objects; sumptuous and prestigious artistic and urbanistic projects financed by the wealth raised by exploiting nature; iconographies that reflect how the environment was treated, shaped and used in late medieval and modern times.

We are particularly interested in bringing together scholars specialized in different academic areas to confront the human impact on past environments and connect it with the sometimes somewhat self-righteous world of art and beauty. Ultimately, the aim is to explore future perspectives of environmental approaches in art history and lay the foundations for further cooperation between researchers from diverse academic backgrounds.

 

Possible topics may include but are by no means limited to such issues as:

  1. The role of industrialization and urbanization and their footprints on the landscape, environment, and built environment.
  2. Visual representation of human impact on the natural world, e.g., mining, logging, whaling etc.
  3. The mechanisms of exploitation of natural resources in connection to artistic production, e.g., in the case of ivory, coral, or various building materials.
  4. Appropriation of nature for collecting purposes or personal representation (taxidermies, live specimens, parts of animal bodies, herbariums, portraits of animals, menageries and zoos etc.)
  5. The origins of appreciating wild nature and the reflection of this appreciation in visual culture, e.g., the beginning of mass tourism, scientific research of nature or how travellers mediated non-European nature in their homelands.

 

The keynote lecture of the conference will be given by Hannah Baader (Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut).

 

We invite senior as well as junior scholars and advanced PhD candidates for 20 minutes long papers in English. Please submit your proposals of around 200–300 words, accompanied by a short CV, by 22 January 2023 to: brno.conference.2023@gmail.com

Notification of acceptance of proposals will be issued before 22 February 2023.

Selected papers will be published in an edited volume with Brepols publishing house (Belgium).

Continue reading

Konference | Baroque Ceiling Painting: Theory & Praxis

20.–22. října 2022 | Litomyšl

Ústav dějin umění AV ČR, Seminář dějin umění FF MU a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice společně pořádají mezinárodní konferenci věnovanou otázkám teorie a praxe v oblasti nástěnné malby v Evropě v 17. a 18. století. Třídenní konference začíná 20. října ve 14 hodin v konferenčním centru Zámecké návrší v Litomyšli. Podrobný program najdete níže. Konference je přístupná bez poplatku, nezapomeňte se však co nejdříve registrovat! Continue reading

Workshop | „Neopakovatelný malířský kosmos“

„Neopakovatelný malířský kosmos“ – Workshop ke 100. výročí narození prof. Ivo Krska (1922–1993). Ve čtvrtek 6. a v pátek 7. října  2022.

Seminář dějin umění a Centrum pro studium raného novověku pořádají workshop zaměřený na barokní malířství a sochařství, který je určen především studentům magisterského a doktorského studia dějin umění, zájemci z řad bakalářských studentů jsou rovněž srdečně zváni.

V teoretickém úvodu workshopu se studenti seznámí s osobností a dílem prof. Krska a se současnými badatelskými úlohami a metodologickými přístupy členů Semináře v oblasti studia malby raného novověku. V navazující praktické části budou v rámci exkurzí prezentována a diskutována barokní umělecká díla in situ, resp. v Moravské galerii. Continue reading

CFP | Konference Barokní nástěnná malba: teorie a praxe

Konference Barokní nástěnná malba: teorie a praxe

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i., Seminář dějin mění FF MU a Ateliér restaurování nástěnné malby, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, připravují mezinárodní konferenci věnovanou otázkám teorie a praxe barokní nástěnné malby v Evropě. Společné setkání historiků umění a restaurátorů se uskuteční ve dnech 20. – 22. října 2022 v Litomyšli. V rámci konference proběhne výroční setkání členů Skupiny pro výzkum barokní nástěnné malby ve střední Evropě (BCPCE – the Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe).

Více informací naleznete v CFP. Continue reading

Kolokvium | Ivo Hlobil v českém dějepisu umění: od středověku po aktuální otázky památkové péče

15.–16. února 2022 | Praha – Olomouc

K uctění památky nedávno zesnulého profesora Ivo Hlobila pořádají Ústav dějin umění AV ČR a Katedra dějin umění FF UP v Olomouci ve spolupráci s NPÚ dvoudenní odborné kolokvium zaměřené nejen na profesorův přínos dějinám umění a památkové péči. Příspěvky se tedy budou týkat gotického umění, humanismu a renesance, ale i památkářské činnosti Ivo Hlobila. Continue reading

Konference | Rembrandt Seen Through Jewish Eyes

24. ledna – 14. února 2022 | on-line 

Židovské muzeum a Toleranční centrum v Moskvě připravují výstavu, jež má za cíl přiblížit na svou dobu neobvykle vstřícný vztah mezi umělcem a Židy. Výstava se sice bude konat až od 19. října tohoto roku, nicméně již nyní můžeme využít „ochutnávky“ v podobě mezinárodní on-line konference. Ta bude rozdělena do čtyř samostatných bloků, které se budou konat vždy v pondělí od 18:00 našeho času a první blok začíná již 24. ledna!

Continue reading

Konference | Monasteria abolita

Želivský klášter | 5.-7. října 2021

Klášter Želiv, Diecézní archiv v St. Pölten a klášter Göttweig pořádají 5.–7. října 2021 mezinárodní konferenci Monasteria abolita zaměřenou na osudy klášterních statků od druhé poloviny 18. do druhé poloviny 20. století. Mezi referujícími jsou také zástupci brněnského Semináře dějin umění (viz program níže). Continue reading

7. SJEZD HISTORIKŮ A HISTORIČEK UMĚNÍ

Uměleckohistorická společnost zve na 7. sjezd historiků a historiček umění

Letošní ročník se uskuteční ve dnech 23.–25. září 2021 na půdě Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a jeho tématem  jsou Infrastruktury (dějin) umění. Připojujeme se k pozvánce a přidáváme k prostudování předběžný program. Pro aktuální informace můžete sledovat web UHS nebo Facebookovou událost.