Konference | Monasteria abolita

Želivský klášter | 5.-7. října 2021

Klášter Želiv, Diecézní archiv v St. Pölten a klášter Göttweig pořádají 5.–7. října 2021 mezinárodní konferenci Monasteria abolita zaměřenou na osudy klášterních statků od druhé poloviny 18. do druhé poloviny 20. století. Mezi referujícími jsou také zástupci brněnského Semináře dějin umění (viz program níže).

Konference proběhne v areálu Kanonie premonstrátů v Želivě a všechny příspěvky budou simultánně tlumočeny. Přihlašovat se lze do 26. září 2021 na e-mail: monasteriaabolita@gmail.com.