Přednášky R’n’B

V rytmu renesance a baroka

Přednáškový cyklus R’n’B [Renesance & Baroko] představuje veřejnosti práci vědců, kurátorů, studentů a umělců v širokém spektru témat vztahujících se ke kultuře, historii a umění doby renesance a baroka. Přednášky se konají pravidelně na podzim a na jaře a každý cyklus je zaměřen vždy na nové atraktivní téma nahlížené z různých perspektiv a přinášející inspirativní i provokativní interpretace. Přednášky se konají v Knihovně Hanse Beltinga.

V samostatném cyklu R’n’B Speciál přinášíme rovněž nepravidelné přednášky zahraničních odborníků. Přednášky se konají na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Vedle pravidelného cyklu přednášek organizuje tým R’n’B také další aktivity: tematické procházky a exkurze, setkávání s vědci a kurátory, filmový klub.