Projekty

2017-2019
Idea a její realizace: výtvarná kultura jezuitského řádu v českých zemích

Investor: Grantová agentura ČR | reg. č. 17-11912S
Spoluřešitel na MU: Ondřej Jakubec
Řešeno: 2017 -2019

2016-2019
Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy

Investor/Program: Ministerstvo kultury ČR / NAKI II: Program na podporu
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020 | REG. Č. DG16P02M013
Řešitelé na MU: Ondřej Jakubec, Radka Nokkala Miltová, Jiří Kroupa
Řešeno: 2016 -2019

2014-2018
Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání)

Investor: Grantová agentura České republiky | reg. č. 14-36521G
Členové centra: Ondřej Jakubec, Radka Nokkala Miltová, Michal Konečný, Jiří Kroupa,  Lubomír Slavíček, Pavel Suchánek, Michaela Šeferisová Loudová
Řešeno: 2014-2018

2012-2014
Sochař Ondřej Schweigl, úloha umělce a proměna umění na prahu moderní éry (1760-1815)

Investor: Grantová agentura České republiky | reg. č. GAP409/12/0617
Řešitelé: Pavel Suchánek, Tomáš Valeš
Řešeno: 2012-2014

Mytologická témata v nástropní malbě 17. století v Čechách a na Moravě v celoevropském kontextu

Investor: Grantová agentura České republiky | reg. č. GAP409/12/P101
Řešitel: Radka Miltová
Řešeno: 2012-2014

Vědecký katalog obrazárny v Rájci nad Svitavou a sběratelství rodu ze Salm-Refferscheidtu v 18. – 20. století

Investor: Grantová agentura České republiky | reg. č. GAP409/12/2017
Řešitel na MU: Lubomír Slavíček
Řešeno: 2012-2014

2011
Znovunalezená skica Josefa Sterna

Investor: Masarykova univerzita | reg. č. MUNI/21/SEF/2011
Řešitel: Michaela Šeferisová Loudová
Řešeno: 2011

2010-2011
Víra v očistec a náboženská imaginace v barokní kultuře

Investor: Grantová agentura České republiky | reg. č. 405/10/0860
Řešitelé: Tomáš Malý, Pavel Suchánek
Řešeno: 2010-2011

2005-2011
Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura

Investor: Ministerstvo školství České republiky | reg. č. MSM0021622426
Členové centra: Jiří Kroupa, Lubomír Slavíček, Michaela Šeferisová Loudová
Řešeno: 2005-2011

2010
Hlavní rezidence knížat Liechtensteinů na Moravě

Investor: Masarykova univerzita | reg. č. MUNI/21/MIL/2010
Řešitelé: Michal Konečný, Radka Miltová
Řešeno: 2010

2007-2009
Umělecký mecenát olomouckých biskupů a kapituly v 18. století 

Investor: Grantová agentura České republiky | reg. č. 408/07/0773
Řešitel: Pavel Suchánek
Řešeno: 2007-2009

2008
Oltáře duší v očistci jako fenomén barokní kultury na Moravě

Investor: Masarykova univerzita | reg. č. MUNI/21/MAL/2008
Řešitelé: Tomáš Malý, Pavel Suchánek
Řešeno: 2008

2006-2008
Klášterní knihovny v Čechách v 18. století – ikonografie umělecké výzdoby

Investor: Grantová agentura České republiky | reg. č. 408/05/P159
Řešitel: Michaela Šeferisová Loudová
Řešeno: 2006-2008

2005-2007
Sobě, umění, přátelům. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1950

Investor: Grantová agentura České republiky | reg. č. 408/05/0534
Řešitel: Lubomír Slavíček
Řešeno: 2005-2007

2005
Vliv ilustrovaných vydání Ovidiových Metamorfóz na barokní umění na Moravě

Investor: Ministerstvo školství České republiky | reg. č. FRVS/218/2005
Řešitel: Radka Miltová
Řešeno: 2005

2003-2005
Civilizace a umění na Moravě doby barokní (příprava vědeckého katalogu)

Investor: Grantová agentura České republiky | reg. č. 408/03/0656
Řešitel: Jiří Kroupa
Řešeno: 2003-2005