Pracovní zasedání | Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku

22.–23. října 2018 | Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha

Masarykův ústav a archiv AV ČR pořádá ve dnech 22.–23. října 2018 pracovní zasedání k problematice knižní kultury v raném novověku. Setkání je věnováno dosud málo prozkoumanému období přechodu z výhradně rukopisné formy knihy ke knize tištěné a otázkám paralelní existence těchto dvou médií v počátečním období knihtisku. Podrobnosti naleznete v přiloženém programu.

 

CFP | International Baroque Summer Course

Nadace knihovny významného švýcarského historika umění Wernera Oechslina připravuje na rok 2018 již devatenáctý ročník mezinárodního letního barokního kurzu.  

Nadace Stiftung Bibliothek Werner Oechslin tento týden vyhlásila výzvu k zasílání návrhů příspěvků na 19. Internationaler Barocksommerkurs, který se bude konat  ve dnech 24. až  28. června 2018 v Einsiedeln ve Švýcarsku. Continue reading

Konference | 52. mezinárodní hudebněvědné kolokvium

South meets North: Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries. 52. International Musicological Colloquium Brno | 23.-25.10. 2017

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pořádá ve dnech 23.-25. října 2017 tradiční mezinárodní hudebněvědné kolokvium s podtitulem „South meets North: Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries“. Continue reading

Call for papers | Archduke Ferdinand II of Austria (1529–1595) and his cultural patronage between Prague and Innsbruck

Ústav dějin umění AV ČR & Národní galerie v Praze | 21.–23. února, Praha

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. společně s  Národní galerií v Praze pořádají mezinárodní konferenci o kultuře a umění na dvoře Ferddinanda II. Tyrolského.  Konference se bude konat 21.–23. února 2018 v Praze. Přihlášky je možno posílat do 31. 8. 2017 na adresu archduke.ferdinand@post.cz.  Call for papers s podrobnýni informacemi naleznete zde.