Konference | 52. mezinárodní hudebněvědné kolokvium

South meets North: Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries. 52. International Musicological Colloquium Brno | 23.-25.10. 2017

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pořádá ve dnech 23.-25. října 2017 tradiční mezinárodní hudebněvědné kolokvium s podtitulem „South meets North: Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries“. Continue reading

Call for papers | Archduke Ferdinand II of Austria (1529–1595) and his cultural patronage between Prague and Innsbruck

Ústav dějin umění AV ČR & Národní galerie v Praze | 21.–23. února, Praha

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. společně s  Národní galerií v Praze pořádají mezinárodní konferenci o kultuře a umění na dvoře Ferddinanda II. Tyrolského.  Konference se bude konat 21.–23. února 2018 v Praze. Přihlášky je možno posílat do 31. 8. 2017 na adresu archduke.ferdinand@post.cz.  Call for papers s podrobnýni informacemi naleznete zde.

Call for papers | Barokní sochařství v okrajových regionech zemí Koruny české

WORKSHOP BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ V OKRAJOVÝCH REGIONECH ZEMÍ KORUNY ČESKÉ | ČESKÉ BUDĚJOVICE, 20.-22. ZÁŘÍ 2017

Ústav věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity pořádá ve dnech 20.-22. září 2017 workshop věnovaný tématu barokního sochařství v okrajových regionech zemí Koruny české. Návrhy příspěvků je možné zasílat do 15. května. Call for papers naleznete zde.

Video | Krajina a venkov v baroku

Na Youtube kanálu Ústavu dějin umění AV ČR byl zveřejněn záznam z konference „Krajina a venkov v baroku“

Ve dnech 14.–15. 10. 2016 proběhla v Horním Jiřetíně mezinárodní konference pořádaná Ústavem dějin umění AV ČR, sdružením Omnium a městem Horní Jiřetín ve spolupráci i s naší katedrou, nazvaná „Krajina a venkov v baroku“.

Konference byla věnována „nejen různým aspektům utváření a vnímání krajiny, venkovské architektury a umění na venkově v období raného novověku, ale také současným hrozbám jejich devastace.“ Všechny příspěvky si nyní můžete volně přehrát na Youtube.

Call for papers | Mezinárodní konference BCPCE

Baroque Parish Churches and Their Decoration: A New Field of Research | Vídeň, 23.–25. října 2017

Mezinárodní výzkumný tým Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe (BCPCE) připravuje mezinárodní konferenci o barokních farních kostelích a jejich výzdobě, která se uskuteční na podzim ve Vídni. Příspěvky na konferenci lze přihlásit do 30. dubna 2017. Call for papers a další podrobnosti o konferenci naleznete na webu https://bcpce.hypotheses.org.

Call for papers | Mezinárodní konference o umění laických náboženských bratrstev

The Role of Religious Confraternities in Medieval and Early Modern Art | Ljubljana, 11.–13. května 2017

Ústav dějin umění Slovinské akademie věd (France Stele Institute of Art History ZRC SAZU) připravuje mezinárodní konferenci o vztahu náboženských bratrstev a umění ve středověku a raném novověku. Příspěvky je možné přihlásit do 10. března 2017. Podrobné Call for papers a další informace o konferenci naleznete zde.

Call for papers | 36. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy

Město a jeho hradby | Praha, 10. – 11. 10. 2017

Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá 36. mezinárodní konferenci Město a jeho hradby.  Přihlášky referátů je možno podávat do 15. 4. 2017.

Konference | Reformation als Kommunikationsprozess

Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa | Praha, 28. – 30. 11. 2017

Historický ústav AV ČR, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV Dresden) a Lehrstuhl für die Geschichte der Frühen Neuzeit am Historischen Institut der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Dresden pořádají ve dnech 28. – 30. listopadu 2017 mezinárodní vědeckou konferenci Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa.  Dvě sekce programu jsou vyčleněny tématu reformačního umění. Program konference naleznete zde