Konference | Knižní kultura české reformace

Litomyšl | Zámecký pivovar | 5. – 7. června 2019

Historický ústav AV ČR, Knihovna AV ČR a Ústav hudební vědy FF UK pořádají konferenci zaměřenou na knižní kulturu české reformace. KOnferenční jednání se uskuteční ve dnech 5. – 7. června v Litomyšli. Podrobnosti naleznete v přiloženém programu.