CFP | International Baroque Summer Course

Nadace knihovny významného švýcarského historika umění Wernera Oechslina připravuje na rok 2018 již devatenáctý ročník mezinárodního letního barokního kurzu.  

Nadace Stiftung Bibliothek Werner Oechslin tento týden vyhlásila výzvu k zasílání návrhů příspěvků na 19. Internationaler Barocksommerkurs, který se bude konat  ve dnech 24. až  28. června 2018 v Einsiedeln ve Švýcarsku. Continue reading

Konference | 52. mezinárodní hudebněvědné kolokvium

South meets North: Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries. 52. International Musicological Colloquium Brno | 23.-25.10. 2017

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pořádá ve dnech 23.-25. října 2017 tradiční mezinárodní hudebněvědné kolokvium s podtitulem „South meets North: Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries“. Continue reading

Call for papers | Archduke Ferdinand II of Austria (1529–1595) and his cultural patronage between Prague and Innsbruck

Ústav dějin umění AV ČR & Národní galerie v Praze | 21.–23. února, Praha

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. společně s  Národní galerií v Praze pořádají mezinárodní konferenci o kultuře a umění na dvoře Ferddinanda II. Tyrolského.  Konference se bude konat 21.–23. února 2018 v Praze. Přihlášky je možno posílat do 31. 8. 2017 na adresu archduke.ferdinand@post.cz.  Call for papers s podrobnýni informacemi naleznete zde.

Call for papers | Barokní sochařství v okrajových regionech zemí Koruny české

WORKSHOP BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ V OKRAJOVÝCH REGIONECH ZEMÍ KORUNY ČESKÉ | ČESKÉ BUDĚJOVICE, 20.-22. ZÁŘÍ 2017

Ústav věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity pořádá ve dnech 20.-22. září 2017 workshop věnovaný tématu barokního sochařství v okrajových regionech zemí Koruny české. Návrhy příspěvků je možné zasílat do 15. května. Call for papers naleznete zde.

Video | Krajina a venkov v baroku

Na Youtube kanálu Ústavu dějin umění AV ČR byl zveřejněn záznam z konference „Krajina a venkov v baroku“

Ve dnech 14.–15. 10. 2016 proběhla v Horním Jiřetíně mezinárodní konference pořádaná Ústavem dějin umění AV ČR, sdružením Omnium a městem Horní Jiřetín ve spolupráci i s naší katedrou, nazvaná „Krajina a venkov v baroku“.

Konference byla věnována „nejen různým aspektům utváření a vnímání krajiny, venkovské architektury a umění na venkově v období raného novověku, ale také současným hrozbám jejich devastace.“ Všechny příspěvky si nyní můžete volně přehrát na Youtube.

Call for papers | Mezinárodní konference BCPCE

Baroque Parish Churches and Their Decoration: A New Field of Research | Vídeň, 23.–25. října 2017

Mezinárodní výzkumný tým Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe (BCPCE) připravuje mezinárodní konferenci o barokních farních kostelích a jejich výzdobě, která se uskuteční na podzim ve Vídni. Příspěvky na konferenci lze přihlásit do 30. dubna 2017. Call for papers a další podrobnosti o konferenci naleznete na webu https://bcpce.hypotheses.org.