Program | 17. zasedání k problematice sepulkrálních památek

24. – 26. října 2018 | Praha | Akademické konferenční centrum, Husova 4a

Ústav dějin umění AV ČR  zveřejnil program 17. zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se uskuteční ve dnech 24. – 26. října 2018 v Akademickém konferenčním centru v Praze. Program naleznete v přiloženém dokumentu.