Konference | 16. zasedání k problematice sepulkrálních památek

„Ubi est, mors, victoria tua?“ | Praha, 25. – 27. října 2017 

16. zasedání k problematice sepulkrálních památek s podtitulem „Ubi est, mors, victoria tua?“ se uskuteční ve dnech 25. – 27. října 2017 v Akademickém konferenčním centru Ústavu dějin umění v Praze. Program konference a další podrobnosti naleznete zde.