Aktualizovaný program | Bienále His Artibus

Perspektivy vizuální kultury v raném novověku | Brno, 24.–25. května 2018

Seminář dějin umění, Filozofická fakulta MU, Arna Nováka 1, Brno, Budova B, posluchárna B 2.13

Předběžná pdf verze programu pro tisk je ke stažení zde, anotace příspěvků jsou k dipozici zde. Případné dotazy zasílejte na adresu  hisartibus@cemsbrno.org.

Čtvrtek, 24. května 2018

9:30 – 10:00 Registrace

10:00 – 10:40 Úvod

11:30 – 12:40 Sakrální prostor

12:40 – 13:30 oběd

13:30 – 15:30 Profánní prostor

15:45 – 17:20 Umělecký mecenát a sběratelství

18:00 Večerní přednáška (Knihovna Hanse Beltinga, Veveří 18, přízemí)

Andrzej Kozieł: Malarstwo barokowe na Śląsku czyli rzecz o „metodologii sukcesu”

Pátek, 25. května 2018

9:00 – 10:40 Znalectví

11:00 – 12:40 Vizuální kultura osvícenství

12:40 – 13:45 oběd

 13:45 – 14:15 Posterové prezentace (Martin Deutsch, Monika Konečná, Žaneta Marvanová, Katarína Orviská, Kateřina Vajdáková, Michaela Vychodilová)

14:15 – 16:00 Dílny, umělci a umělecká praxe

Konference se koná v areálu FF na Arna Nováka 1, v přízemí budovy B2, v posluchárně B.2.13.

Večerní přednáška se uskuteční v Knihovně Hanse Beltinga na Veveří 28, v přízemí budovy K.