Akce v Moravské galerii | Průzkum podkreseb deskových obrazů

Místodržitelský palác MG v Brně | 4. ledna 2018 | 10:00–18:00

Ve čtvrtek 4. ledna bude probíhat ve stále expozici starého umění Moravské galerie průzkum podkreseb deskových obrazů metodou  infračervené reflektografie. V rámci snímkování deskových obrazů ze sbírek Moravské galerie se budou moci zájemci bezprostředně seznámit s technologií IR reflektografie i s její aplikací a použitím. Připraveny budou rovněž ukázky vyhodnocení provedených průzkumů – porovnání snímků ve viditelném a IR světle apod.
Průzkum budou provádět a zájemcům budou k dispozici doc. Adam Pokorný (AVU Praha, NG v Praze), dr. Jan Klípa (ÚDU AV ČR, v.v.i.) a dr. Petr Tomášek (MG v Brně). Continue reading

Národní galerie | Sbírky online

Národní galerie v Praze zveřejnila prvních 300 děl v nové databázi sbírek

Online databáze sbírek Národní galerie nabízí vedle základních informací o dílech také fotografie předmětů ve vysokém rozlišení k volnému užití. Takto je zpřístupněno zatím 300 sbírkových předmětů, cílem však je postupně zdigitalizovat celý fond NG, který zahrnuje cca 400 000 inventárních jednotek. NG tak následuje Moravskou galerii v Brně, která v polovině roku 2017 zveřejnila kompletní databázi svých sbírek. Continue reading

Výstava | Nizozemská barokní malba

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě | 14. 12. 2017 – 4. 2. 2017

Havlíčkobrodská galerie otevírá v polovině prosince výstavu, v rámci níž představí výběr z nizozemské barokní malby náležející do sbírek moravských hradů a zámků spadajících pod správu Národního památkového ústavu. Čtyři desítky vybraných pláten reflektují celou námětovou šíři nizozemského malířství 17. a 18. století, od portrétů, přes krajinomalbu, zátiší až k narativním tématům. Představeny budou rovněž osobnosti z řad šlechtických rodů, které svůj sběratelský zájem soustředily právě na umělecké předměty nizozemské provenience.

Objev | Staronový Cranach v britské královské sbírce

Technologická analýza spolehlivě potvrdila stáří obrazu

Dvojportrét neznámé saské vévodkyně v bohatém brokátovém šatu, která svírá ručku svého synka oděného v červeném kabátci a hermelínovém plášti, obohatil britskou královskou sbírku v roce 1840, když jej královna Viktorie zakoupila pro svého manžela, prince Alberta Sasko-Kobursko-Gothajského. Ten s velkým zaujetím sbíral staré umění, mimo jiné i díla svého krajana Lucase Cranacha staršího. Zatímco královský pár pevně věřil, že podobizna šlechtičny s chlapcem je autentickým Cranachovým dílem, v odborných kruzích se na počátku 20. století objevily vážné pochybnosti. Continue reading

Přednáška | Petr Brandl: Portréty

Andrea Steckerová | 8. listopadu 2017 | Praha

V rámci přednáškového cyklu Collegium historiae artium pořádaného Ústavem dějin umění AV ČR proběhne přednáška o portrétech v díle Petra Brandla, kterou prosloví Andrea Steckerová, kurátorka Národní galerie v Praze. Přednáška se uskuteční ve středu 8. listopadu  v 15:30, v místnosti č. 117 Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha. Podrobnosti naleznete zde. Continue reading

Objev | Barokní sarkofág s ostatky přemyslovských knížat | Klášterní Hradisko

Ostatky panovníků nejen ve svatovítské katedrále

Po více než 230 let byla cínová schránka s ostatky olomouckých přemyslovských knížat zazděna v sakristii kostela sv. Štěpána na Klášterním Hradisku. Až nyní byla za dozoru památkové péče sejmuta pamětní deska z roku 1718, která byla původně  spolu se sarkofágem umístěna v mauzoleu přemyslovských knížat. Následně byla do zděné příčky pod pamětní deskou učiněna sonda, která odhalila dutinu s rozměrným cínovým objektem. Continue reading

Výstava | Rubens. Kraft der Verwandlung

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM VÍDEŇ | 17. 10. 2017 21. 1. 2018

Tento měsíc začala v Kunsthistorisches Museum ve Vídni nová výstava tvorby barokního malíře Petra Paula Rubense (1577–1640).

Dohromady sedmdesát pečlivě vybraných děl zapůjčených z nejvýznamnějších světových sbírek (Hermitage Museum v Petrohradu, Museo Nacional del Prado v Madridu, National Gallery of Art ve Washingtonu D.C.) má diváka seznámit s celkovým obrazem mistrovy tvorby. Continue reading

Konference | 52. mezinárodní hudebněvědné kolokvium

South meets North: Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries. 52. International Musicological Colloquium Brno | 23.-25.10. 2017

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pořádá ve dnech 23.-25. října 2017 tradiční mezinárodní hudebněvědné kolokvium s podtitulem „South meets North: Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries“. Continue reading