TIP | Seriál Národní galerie v Praze nikdy nezavírá

SERIÁL ČESKÉ TELEVIZE představuje významná díla ve sbírkách národní galerie v praze

V letech 2011 až 2012 Česká televize odvysílala celkem 95 dílů seriálu Národní galerie v Praze nikdy nezavírá (každý cca po 10 minutách), který prezentuje nejvýznamnější díla ve sbírkách NG napříč staletími (např. Oplakávání Krista od Lorenza Monaca či Rodinova Jana Křtitele). Každé umělecké dílo je představeno některým ze stálých či externích kurátorů NG a rozebráno z různých pohledů (historie díla, ikonografie, ikonologie…). Continue reading

TIP | Seriál Světci a svědci

Zajímavý seriál české televize přibližující život jednotlivých světců a významných osobností náboženského světa

V letech 2007 až 2009 Česká televize odvysílala celkem 59 dílů seriálu Světci a svědci (každý cca po 15 minutách), který přibližuje život jednotlivých světců a významných osobností náboženského života. Continue reading

Výstava | The Shape of Time

kunsthistorisches museum ve vídni | 6. 3. – 8. 7. 2018

KHM otevírá začátkem března pozoruhodnou výstavu s názvem The Shape of Time, která se ponese v duchu stejnojmenné knihy Georga Kublera. Muzeum využívá raně novověkých obrazů ze svých sbírek a staví vedle nich obrazy tzv. moderní, neboli datované od roku 1800 do současnosti. Nejedná se však o díla neznámá, ale o skutečně „hvězdné kusy“ zapůjčené z renomovaných galerií a soukromých sbírek (např. Tate, London; The Metropolitan Museum of Art, New York; Musée Picasso, Paris, …). Continue reading

Fotoreport | Workshop Scola Telcz 2018

NAHLÉDNUTÍ DO ZÁKULISÍ TŘETÍHO ROČNÍKU SCOLA TELCZ

Chvíli před vypuknutím semestru jsme se s Verčou opět vydaly na  mezinárodní interdisciplinární workshop Scola Telcz 2018. Jde o spolupráci tří univerzit (MUNI, ČVUT a  Donau-Universität Krems) a vždy je jedno společné téma, které se řeší ve skupinách v průběhu týdne. V rámci týdne jsou zařazeny i přednášky a exkurze, a celý program probíhá také za podpory NPÚ Telč, Centra Excelence Telč  a také samotného města Telč. My jsme zde skoro „štamgastky“, jelikož jsme se workshopu účastnily již po třetí (a měl zatím tři ročníky :D). Continue reading

Seminární knihovna | Knihovní akvizice vol. 4

Užité umění a umělecké řemeslo

Čtvrtý a závěrečný díl miniseriálu o nových přírůstcích knihovny Semináře dějin umění se věnuje publikacím s tematikou užitého umění a uměleckého řemesla. Tato kategorie je sama o sobě velice široká a publikací o ní je nepřeberné množství. Představujeme zde proto ty, které nás z posledních přírůstků nejvíce zaujaly. Continue reading

Kunsthistorik na cestách

výlet na hřbitov a trochu níž

Po úspěšně složených státnicích jsem se vydala na výlet, abych trochu ulevila svému černému svědomí. Přeci jen jsem zámek Bučovice nepoznala na úplně první dobrou, protože jsem ho znala z obrázků jen z venku, a ejhle, on byl u státnic zrovna vyfocený z nádvoří. Continue reading

Výstava | Šrobárova sbírka – Odhalení

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM | 23. 8. 2017 – 30. 6. 2018

Národní zemědělské muzeum v Praze v rámci projektu 100 let NZM představuje výstavu téměř neznámé Šrobárovy sbírky obrazů. Tento soubor byl vytvořen v období první republiky a zahrnuje malby od 16. do 19. století. Sbírka 153 obrazů se dostala do povědomí odborníků teprve nedávno, a tak obrazy postupně procházejí nutným restaurováním. Návštěvník  tak může spatřit i různé stupně poškození maleb, které běžně na výstavách viditelné nejsou.

Continue reading

Thomas J. Loughman, Kathleen M. Morris a Lara Yeager-Crasselt | Splendor, myth, and vision: nudes from the Prado | Massachusetts 2016

Výstavu, která proběhla v létě roku 2016 v Bershires v Massachusetts, doprovodil stejnojmenný katalog s názvem Splendor, myth, and vision: nudes from the Prado. 

Jak již název napovídá, katalog se zabývá obrazy nahých těl v kontextu honosnosti, mýtů a vizí ze španělských královských sbírek Musea Nacional del Prado. Continue reading

Eva Hasalová | Paramenty: liturgické textílie: katalóg výstavy | Bratislava 2015

Vyznáte se v liturgických textiliích, jejich názvech a využití? Ne tak úplně? Pak právě pro vás je zde katalog Paramenty: liturgické textílie.

Katalog ke stejnojmenné výstavě Slovenského národního muzea v Bratislavě vznikl roku 2015. Podnětem k jejímu uspořádání byla velká akvizice daru liturgických oděvů od Evy Truzulyakové.

V úvodu se dozvídáme o (ne)zájmu o liturgické textilie a také obecné informace o liturgických oděvech v římské a byzantské tradici. Dále je pak katalog rozdělen na několik hlavních kapitol, ve kterých se věnuje textiliím v různých křesťanských vyznáních: typologie římskokatolických bohoslužebných oděvů a textilií (jsou zde zmíněny např. i významy liturgických barev), typologie byzantských bohoslužebných oděvů a textilií, typologie evangelických bohoslužebných oděvů a textilií.

Každá kapitola je dále doplněna katalogem děl, který je zaměřen vždy na nějakou konkrétní tematiku (např. slavení Večeře Páně, pohřeb, Servus Christi, …). Celý katalog je doprovázen bohatým obrazovým materiálem, jak fotografiemi sbírkových předmětů (včetně detailů textilií, ze kterých jsme schopni rozpoznat strukturu tkaniny), tak i schematickými nákresy s popisy. Ovšem nenalézají se zde jen textilie, ale například i šperky (prsteny, berly, náprsní kříže, …).

Značnou předností katalogu je, že nejen mapuje sbírku SNM, ale i detailně popisuje liturgické oděvy, velice dobře vysvětluje jejich funkci a přiřazuje je k jednotlivým událostem.

 

 

Zdroj fotografie: forumhistoriae.sk

 

 

Milena Hajná | Šaty chodící: každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku | České Budějovice 2016

Milena Hajná, která se zabývá každodenní kulturou šlechtických rezidencí v době renesance a baroka, se zaměřením na dějiny odívání a kulturu cestování, publikovala pod záštitou NPÚ knihu Šaty chodící: každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku.

Jedná se o publikaci, která sleduje oblékání šlechty ze dvou hlavních úhlů pohledu. V první části je pozornost věnována tomu, jak vůbec vypadala šlechtická garderoba, co obsahovala a jak se proměňoval styl odívání šlechty ve střední Evropě.

V druhé části knihy se autorka zaměřuje na proměnu oděvu v konkrétních fázích šlechtického života. Popisuje tato období: dítě, mládenec a panna, snoubenci a ženich s nevěstou, manžel a manželka, vdovec a vdova, pohřební šaty a šaty jako dar.

Publikace je doplněna fotografiemi šatů a uměleckých předmětů, dobovými kolorovanými kresbami a grafickými listy pro názornou ilustraci předkládaných informací.

Zdroj fotografie: www.npu.cz