CFP | 17. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Praha | 24. – 28. října 2018

Ústav dějin umění AV ČR připravuje už 17. mezioborové zasedání k problematice sepulkrálních památek. Příspěvky a postery je možné přihlašovat do 17. března na adrese sepulcralia@udu.cas. Více informací naleznete zde.