Call for papers | Mezinárodní konference BCPCE

Baroque Parish Churches and Their Decoration: A New Field of Research | Vídeň, 23.–25. října 2017

Mezinárodní výzkumný tým Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe (BCPCE) připravuje mezinárodní konferenci o barokních farních kostelích a jejich výzdobě, která se uskuteční na podzim ve Vídni. Příspěvky na konferenci lze přihlásit do 30. dubna 2017. Call for papers a další podrobnosti o konferenci naleznete na webu https://bcpce.hypotheses.org.

Call for papers | Mezinárodní konference o umění laických náboženských bratrstev

The Role of Religious Confraternities in Medieval and Early Modern Art | Ljubljana, 11.–13. května 2017

Ústav dějin umění Slovinské akademie věd (France Stele Institute of Art History ZRC SAZU) připravuje mezinárodní konferenci o vztahu náboženských bratrstev a umění ve středověku a raném novověku. Příspěvky je možné přihlásit do 10. března 2017. Podrobné Call for papers a další informace o konferenci naleznete zde.

Call for papers | 36. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy

Město a jeho hradby | Praha, 10. – 11. 10. 2017

Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá 36. mezinárodní konferenci Město a jeho hradby.  Přihlášky referátů je možno podávat do 15. 4. 2017.

Konference | Reformation als Kommunikationsprozess

Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa | Praha, 28. – 30. 11. 2017

Historický ústav AV ČR, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV Dresden) a Lehrstuhl für die Geschichte der Frühen Neuzeit am Historischen Institut der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Dresden pořádají ve dnech 28. – 30. listopadu 2017 mezinárodní vědeckou konferenci Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa.  Dvě sekce programu jsou vyčleněny tématu reformačního umění. Program konference naleznete zde


Call for papers | 16. zasedání k problematice sepulkrálních památek

16. zasedání k problematice sepulkrálních památek | Praha, 25. – 27. října 2017

Ústav dějin umění AV ČR pořádá 16. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Hlavním cílem je umožnit vzájemný kontakt zainteresovaných zástupců všech s problematikou souvisejících disciplín ve prospěch větší interdisciplinarity a koordinace dosud rozptýleného bádání. Součástí letošního zasedání bude i blok k problematice epigrafických databází a k možnostem digital humanities v epigrafickém výzkumu. Dále bude do konferenčního programu zařazen, stejně jako v minulém roce, samostatný blok věnovaný sepulkrálním památkám hebrejským. Přihlášky příspěvků je možno podávat do 20. 3. 2017. Call for papers naleznete zde.