Call for papers | 36. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy

Město a jeho hradby | Praha, 10. – 11. 10. 2017

Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá 36. mezinárodní konferenci Město a jeho hradby.  Přihlášky referátů je možno podávat do 15. 4. 2017.