Výstava | Poklady baroka. Mezi Bratislavou a Krakovem

Poklady baroka. Mezi Bratislavou a Krakovem | Národní muzeum v Krakově | 10. 2. – 23. 4. 2017

Krakovské Národní muzeum hostí první reprezentativní přehlídku barokního umění Horních Uher v Polsku. Výstava nazvaná Poklady baroka. Mezi Bratislavou a Krakovem je realizovaná ve spolupráci se Slovenskou národní galerií. Díla z území dnešního Slovenka, jejichž podstatná část náleží právě do sbírek SNG, jsou doplněna o exponáty z Maďarska, Ukrajiny a Polska. Celkem je prezentováno na 160 předmětů, které mají nejen chronologicky představit barokní epochu na území dnešního Slovenska, ale rovněž upozornit na dosud málo prozkoumané téma vzájemných kulturních kontaktů Polska a Uher v 17. a 18. století. Autorkou koncepce a kurátorkou výstavy je Katarína Chmelinová.

barok_przestrzen_bc_2