Call for papers | Mezinárodní konference o umění laických náboženských bratrstev

The Role of Religious Confraternities in Medieval and Early Modern Art | Ljubljana, 11.–13. května 2017

Ústav dějin umění Slovinské akademie věd (France Stele Institute of Art History ZRC SAZU) připravuje mezinárodní konferenci o vztahu náboženských bratrstev a umění ve středověku a raném novověku. Příspěvky je možné přihlásit do 10. března 2017. Podrobné Call for papers a další informace o konferenci naleznete zde.