Kolokvium | Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě

BRATRSKÁ ŠLECHTA V ČECHÁCH A NA MORAVĚ. FORMOVÁNÍ  KONFESNÍ IDENTITY UROZENÝCH V KONTEXTU STŘEDOEVROPSKÉHO PROTESTANTISMU RANÉHO NOVOVĚKU | PRAHA, 14. ČERVNA 2017

Reformační rok 2017 i v českém prostředí rezonuje řadou vědeckých setkání. Jedním z nich je kolokvium, které pořádá 14. června Historický ústav AV ČR. Více v příloženém programu sympozia.