Soutěž | Paragone Ostrava 2017

PARAGONE. SOUTĚŽ O CENU MILANA TOGNERA | OSTRAVA, 11.-12. KVĚTNA 2017

V dňoch 11.-12. 5. sa v Ostrave v multifunkčnej aule Gong v Dolních Vítkovicích konala celoštátna súťaž študentov dejín umenia o najlepšiu obhájenú bakalársku prácu, výnimočnú, no ešte neobhájenú magisterskú prácu a seminárnu prácu. Súťaže sa zúčastnilo dvadsať študentov. Tematicky boli zastúpené všetky obdobia, no dominovalo 20. storočie.

Výsledky:

  1. miesto: Klára Peloušková (VŠUP/UPRUM, Praha). Téma Stálé expozice designu 20. a 21. století: Od „dobrého designu“ k designu jako nositeli sociálních vztahů
  2. miesto: Patrik Farkaš (FF UP, Olomouc). Téma Karol Filip Schallhas a hornouhorská krajinomaľba 18. storočia
  3. miesto: Eliška Špálová (FF UK, Praha). Téma Architektonický kubismus v Čechách – revize umělecko-historických přístupů
  4. miesto: Anna Ebenová (KTF UK, Praha). Téma Ze západu na Východě: Proměny recepce italského komunistického malíře Renata Guttusa v Československu v letech 1949–1979