Blog | Psí mazlíčci na portrétech z 18. století

Cyklus příspěvků o vizuální kultuře 18. století dnes zakončujeme posledním tématem. PŘÍSPĚVKY PŮVODNĚ VZNIKLY JAKO SKUPINOVÉ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE V RÁMCI JEDNOHO ZE SEMINÁŘŮ O UMĚNÍ RANÉHO NOVOVĚKU. ZDE JE PUBLIKUJEME V UPRAVENÉM A ZKRÁCENÉM ZNĚNÍ.

Proměna postojů ke zvířecím mazlíčkům

Vnímání psa jako domácího mazlíčka se prosazuje v 18. století v celé Evropě. Pes je brán jako člen rodiny a má vlastní jméno. Dokonce vznikají literární díla pracující s tematikou domácích mazlíčků. Avšak k tomuto statutu se museli psi i společnost postupně dopracovat. Continue reading

Kunsthistorik v praxi | Tipy a rady na prácu v knižniciach v Bratislave vol. 2

Sprievodca po bratislavských knižniciach, ktorých je oveľa viac, než by si kto myslel

Tento problém pozná väčšina študentov. Zúfalo hľadajú knihu, ktorú potrebujú do seminárnej práce či na skúšku, no nikde ju nevedia nájsť. Niekto sa možno dokonca uchýli k tomu, že začne prezerať katalógy knižníc v blízkom okolí Brna. Tu padne rada aj na Bratislavu. Je pozoruhodné, že v Bratislave sa nachádza obrovské množstvo verejne prístupných knižníc s umenovednou literatúrou, no nikto o nich poriadne nevie.

Continue reading

Kunsthistorik v praxi | Tipy a rady na prácu v knižniciach v Bratislave vol. 1

Sprievodca po bratislavských knižniciach, ktorých je oveľa viac, než by si kto myslel

Tento problém pozná väčšina študentov. Zúfalo hľadajú knihu, ktorú potrebujú do seminárnej práce či na skúšku, no nikde ju nevedia nájsť. Niekto sa možno dokonca uchýli k tomu, že začne prezerať katalógy knižníc v blízkom okolí Brna. Tu padne rada aj na Bratislavu. Je pozoruhodné, že v Bratislave sa nachádza obrovské množstvo verejne prístupných knižníc s umenovednou literatúrou, no nikto o nich poriadne nevie.

Continue reading

Kunsthistorik v praxi | Mýty a fakty o historikoch umenia

O ČOM SI Ľudia Šepkajú, no boja sa spýtať historika umenia

Mýtus: Študent dejín umenia nemá uplatnenie.

Fakt: Človek s vyštudovanými dejinami umenia môže pracovať ako kurátor v galériách a múzeách, ako kastelán, lektor v rôznych kultúrnych inštitúciách, vedecký pracovník (na univerzite, akadémií vied, najväčších galériách / múzeách), pamiatkar, znalec, kultúrny redaktor, pracovník aukčných siení či v rámci cestovného ruchu.

Continue reading

Kunsthistorik v archivu | Kurent náš každodenný

KRÁTKE POJEDNANIE O NOVOVEKOM PÍSME

Pri slove kurent prebehne mráz po chrbte nie jednému historikovi umenia. Je to druh kurzívneho písaného písma, ktoré sa používalo v strednej Európe od 16. do 19. storočia. Kto má viac šťastia, môže ho objaviť v nemecky hovoriacich krajinách ešte v 40. rokoch 20. storočia. Patrí do rodiny neogotických písem, ktoré sa vyvinuli z gotického písma na pomedzí neskorej gotiky a renesancie.

Continue reading

Exkurze | Innsbruck a Melk | Fotoreport

INNSBRUCK A MELK | 29. DUBEN – 1. KVĚTEN 2017

V dňoch 29. – 1. mája 2017 sa konala exkurzia Seminára dejín umenia do rakúskych miest Innsbruck a Melk. Tirolské mesto Innsbruck ležiace v podhorí Álp má mimoriadne výhodnú tranzitnú polohu, z ktorej ťažilo. V roku 1420 sa Innsbruck stal sídlom Fridricha IV. Habsburského (1382 – 1439), pričom najväčší rozkvet a prestíž zažilo mesto za Maximiliána I. Habsburského (1459 – 1519). Dominantou mesta Melk je benediktínske opátstvo, na ktorého prestavbe v 18. storočí pracovali najvýznamnejší umelci doby. Témou exkurzie boli najmä neskoré stredoveké a rano novoveké pamiatky. Nasledujúca fotoreportáž prináša sumár zaujímavých miest, ktoré boli počas exkurzie k videniu. Continue reading

Soutěž | Paragone Ostrava 2017

PARAGONE. SOUTĚŽ O CENU MILANA TOGNERA | OSTRAVA, 11.-12. KVĚTNA 2017

V dňoch 11.-12. 5. sa v Ostrave v multifunkčnej aule Gong v Dolních Vítkovicích konala celoštátna súťaž študentov dejín umenia o najlepšiu obhájenú bakalársku prácu, výnimočnú, no ešte neobhájenú magisterskú prácu a seminárnu prácu. Súťaže sa zúčastnilo dvadsať študentov. Tematicky boli zastúpené všetky obdobia, no dominovalo 20. storočie.

Výsledky:

  1. miesto: Klára Peloušková (VŠUP/UPRUM, Praha). Téma Stálé expozice designu 20. a 21. století: Od „dobrého designu“ k designu jako nositeli sociálních vztahů
  2. miesto: Patrik Farkaš (FF UP, Olomouc). Téma Karol Filip Schallhas a hornouhorská krajinomaľba 18. storočia
  3. miesto: Eliška Špálová (FF UK, Praha). Téma Architektonický kubismus v Čechách – revize umělecko-historických přístupů
  4. miesto: Anna Ebenová (KTF UK, Praha). Téma Ze západu na Východě: Proměny recepce italského komunistického malíře Renata Guttusa v Československu v letech 1949–1979