Kunsthistorik v praxi | Tipy a rady na prácu v knižniciach v Bratislave vol. 2

Sprievodca po bratislavských knižniciach, ktorých je oveľa viac, než by si kto myslel

Tento problém pozná väčšina študentov. Zúfalo hľadajú knihu, ktorú potrebujú do seminárnej práce či na skúšku, no nikde ju nevedia nájsť. Niekto sa možno dokonca uchýli k tomu, že začne prezerať katalógy knižníc v blízkom okolí Brna. Tu padne rada aj na Bratislavu. Je pozoruhodné, že v Bratislave sa nachádza obrovské množstvo verejne prístupných knižníc s umenovednou literatúrou, no nikto o nich poriadne nevie.

Ústredná knižnica SAV je taktiež rozsiahlou knižnicou, kde môžete nájsť veľké množstvo umenovednej literatúry. Členské poplatky sú 2€ na rok, pokiaľ už máte čipovú kartu inej knižnice v Bratislave. Ak potrebujete ako prvú túto knižnicu, zaplatíte +4€ za vyhotovenie čipovej karty. Knižnica je jednoduchá, nachádzajú sa tu len dva pulty – pre prezenčné a absenčné výpožičky, takmer všetko je v sklade. Priniesť knihu zo skladu trvá 24h, treba objednávať v predstihu.

Knižnica Ústavu dejín umenia SAV svojím vzhľadom a rozsahom pripomína našu Gettyho knižnicu. Zameraná je však viac na stredoeurópske a uhorské umenie, všimla som si i značný podiel literatúry písanej v ruštine, maďarčine či poľštine. Keďže nemá online katalógy, treba predom napísať mail knihovníčke. Vstup je zdarma, treba si ale predom dohodnúť presný dátum príchodu (a počítať s obednou pauzou). Knižnica sídli v areáli SAV, to je na druhom konci mesta než ústredná knižnica SAV. Areál je nesmierne rozsiahly a plný pavilónov; knižnica sa nachádza od vchodu naľavo na úplnom konci areálu (budova vyzerá ako komunistický panelák).

Knižnica SNG je málo známou knižnicou. Vstup do nej je zdarma, treba ale predom urobiť rezerváciu miesta cez internet. Po prvej návšteve dostane študent kartičku, ktorou sa následne musí preukazovať na vrátnici. Pri objednávaní kníh zo skladu platia pravidlá ako pri predchádzajúcich knižniciach.

O knižnici múzea mesta Bratislavy nevedia ani miestni. A to napriek tomu, že sa vo vnútri nachádza okolo sedem tisíc umenovedných kníh a ďalších pätnásť tisíc kníh z muzeológie a príbuzných odborov. Ak chcete vedieť, či sa tu vaša kniha nachádza, musíte predom napísať mail knihovníčke. Je veľmi ochotná a rýchlo vám dá vedieť. Pokiaľ pekne poprosíte, môže sa do systému pozrieť, či sa v knižnici nachádzajú i knihy na príbuznú tému. Vstup je zdarma, treba si ale dohodnúť presný dátum príchodu. Pani knihovníčka mi spomínala, že budúci rok by sa mala offline databáza aktualizovať a zostať online, nechajme sa prekvapiť.

Knižnica filozofickej fakulty Univerzity Komenského pracuje na rovnakom princípe ako naša fakultná knižnica. Členské poplatky pre študentov cudzích univerzít na rok sú však 10€.