Fotoreport | Weitra

Exkurze do města weitra | Projekt kulreG | 14. – 19. 5. 2018

V rámci české a rakouské interdisciplinární  spolupráce Masarakovy univerzity a Donau-Universität Krems jsme navštívily město Weitra , ve kterém jsme se zabývaly potenciály společného kulturního dědictví pro přeshraniční regionální rozvoj euroregionu Waldviertel.

Po příjezdu do Weitry nás okouzlilo její renesanční jádro a také její dominanta, zámek z konce 16. století, stojící na místě původního středověkého hradu. Je obehnán žulovými hradbami ze 13. století, okolo kterých se dá udělat krásná procházka s vyhlídkou na okolní krajinu. Ve středu náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice se sochami sv. Šebestiána, Jakuba a Floriána.


   

Ubytovány jsme byly přímo na náměstí v hotelu, který pokračuje v pivovrnické tradici města, která sahá až do 14. století, kdy bylo Weitře jako prvnímu městu v Rakousku uděleno právo várečné.  Na náměstí se nechazí mnoho historicky cenných domů, přičemž některé z nich s  dochovanými renesančními sgrafity na fasádách.

   

Foto: autorky, pohled na město