Kunsthistorik v praxi | Tipy a rady na prácu v knižniciach v Bratislave vol. 1

Sprievodca po bratislavských knižniciach, ktorých je oveľa viac, než by si kto myslel

Tento problém pozná väčšina študentov. Zúfalo hľadajú knihu, ktorú potrebujú do seminárnej práce či na skúšku, no nikde ju nevedia nájsť. Niekto sa možno dokonca uchýli k tomu, že začne prezerať katalógy knižníc v blízkom okolí Brna. Tu padne rada aj na Bratislavu. Je pozoruhodné, že v Bratislave sa nachádza obrovské množstvo verejne prístupných knižníc s umenovednou literatúrou, no nikto o nich poriadne nevie.

Medzi knižnice so širokou ponukou umenovednej literatúry patria Univerzitná knižnica, Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Knižnica Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied, Knižnica Slovenskej národnej galérie, Knižnica Múzea mesta Bratislavy, Knižnica filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Tu sa však skrýva malý háčik.

Univerzitná knižnica, ústredná knižnica SAV a knižnica filozofickej fakulty majú online databáze, v ktorých môžete rýchlo nájsť, čo potrebujete. Výnimkou sú staré diplomové práce na SAV, ktoré sú uložené v lístkových katalógoch, i tie sú však momentálne naskenované online. Knižnica SNG má sčasti online databázy. Všetky knihy od roku 2008 sú v online katalógu, staršie knihy sú v lístkovom katalógu, ten je však naskenovaný a umiestnený online, dá sa v ňom rýchlo zorientovať. Knižnica múzea a knižnica ústavu dejín umenia SAV majú offline databáze. Pokiaľ odtiaľto chcete knihy, musíte napísať mail knihovníčkam, či knihy, ktoré potrebujete, majú. Obratom vám odpíšu a ak máte šťastie, ľahko si dohodnete čas, kedy môžete prísť.

Univerzitná knižnica je najväčšia spomedzi všetkých knižníc. Ročné členské poplatky po predložení občianskeho preukazu a ISIC-u sú 3€, pri prvej návšteve +3€ za vyhotovenie čipovej karty (české ISIC-y systém nevie čítať), ktorá umožňuje výpožičky a vstup do priestorov knižnice (vstupuje sa cez turniket). Na oficiálnych stránkach sa píše, že neslovenskí občania potrebujú i pas. Vnútorné členenie je trocha komplikované a lepšie si vopred zistiť, kde sa daná kniha bude nachádzať (absenčné knihy zo skladu sú na prízemí, prezenčné knihy zo skladu na prvom poschodí, časopisy na druhom poschodí ľavé dvere od schodov, knihy zo skladu spred roku 1900 sú v špecializovanej miestnosti na prvom poschodí). Priniesť knihy zo skladu môže trvať i 24h, treba s tým počítať (v priemere trvá priniesť jednu knihu 1–2 h, no zo vzdialenejších skladov, najmä ak sa jedná o staré knihy, to môže trvať i deň). Aby ste nemuseli ísť do Bratislavy na dvakrát, je dobré sa predregistrovať a hneď môžete objednávať.