Exkurze | Innsbruck a Melk | Fotoreport

INNSBRUCK A MELK | 29. DUBEN – 1. KVĚTEN 2017

V dňoch 29. – 1. mája 2017 sa konala exkurzia Seminára dejín umenia do rakúskych miest Innsbruck a Melk. Tirolské mesto Innsbruck ležiace v podhorí Álp má mimoriadne výhodnú tranzitnú polohu, z ktorej ťažilo. V roku 1420 sa Innsbruck stal sídlom Fridricha IV. Habsburského (1382 – 1439), pričom najväčší rozkvet a prestíž zažilo mesto za Maximiliána I. Habsburského (1459 – 1519). Dominantou mesta Melk je benediktínske opátstvo, na ktorého prestavbe v 18. storočí pracovali najvýznamnejší umelci doby. Témou exkurzie boli najmä neskoré stredoveké a rano novoveké pamiatky. Nasledujúca fotoreportáž prináša sumár zaujímavých miest, ktoré boli počas exkurzie k videniu.

Innsbruck, Víťazný oblúk, 1765

Innsbruck, Zlatá strieška (Goldenes Dachl), 1500

Innsbruck, ulica Herzog-Friedrich-Straße so stredovekou zástavbou

Innsbruck, interiér Hofkirche (1553 – 1563) s kenotafom

Innsbruck, interiér Hofkirche (1553 – 1563), detail bronzovej sochy

Innsbruck, Hofburg

Innsbruck, múzeum Ferdinandeum

Innsbruck, kláštorná bazilika a kláštor Wilten

Innsbruck, Zaha Hadid, skokanský mostík Bergisel, 1999 – 2002

Innsbruck, zámok Ambras

Innsbruck, zámok Ambras, Španielska sála

Innsbruck, zámok Ambras, nádvorie

Innsbruck, Dóm sv. Jakuba

Innsbruck, stropné fresky dómu sv. Jakuba

Innsbruck, hlavný oltár dómu sv. Jakuba

Melk, priečelie kláštora z východnej strany

Melk, priečelie kláštorného kostola

Melk, stropná freska kláštorného kostola

Účastníci exkurzie

Katarína Orviská