R’n’B Smysly | Elias Mögel – trompe l’œil a „fenomén prekvapenia“ v uhorskej a európskej tvorbe zátišia

Před námi je poslední přednáška jarního přednáškového cyklu R’n’B Smysly! Čeká nás téma rozličných klamů oka a optických iluzí v díle pozoruhodného uherského malíře Eliase Mögela. Naším hostem bude Patrik Farkaš, který se právě zatiším a krajinomalbou v uherském prostoru zabýval ve své disertační práci obhájené na Univerzitě Palackého v Olomouci a v současné době působí v Odboru konzervačnej vedy na Pamiatkovém úradu Slovenskej republiky.

Přednáška proběhne v Knihovně Hanse Beltinga ve středu 15. května v 18:30 a její záznam budete moci dodatečně zhlédnout na našem YouTube kanálu. Continue reading

R’n’B Speciál | Eroticism and Censorship in Ovid’s Metamorphoses

Srdečně zveme na speciální přednášku našeho zahraničního hosta prof. Giuseppa Capriottiho z Università degli Studi di Macerata. Těšit se můžete na zajímavé ovidiovské téma cenzury milostných scén v raném novověku.

Přednáška proběhne již v pondělí 22. dubna v 18:30 v Knihovně Hanse Beltinga a bude v anglickém jazyce. Těšíme se na Vás! Continue reading

R’n’B Smysly | Dotyk poznania, alebo videnie pravdy?

Srdečně vás zveme na úvodní přednášku jarního cyklu R’n’B, v rámci níž nám doktorandka Semináře dějin umění Iveta Neuschlová přiblíží roli dotyku v teorii umění raného novověku. Těšit se můžete na téma soupeření uměleckých médií, propojení vědy, umění a filozofie či na vnímání slepoty.

Přednáška proběhne v Knihovně Hanse Beltinga ve středu 20. března v 18:30 a její záznam budete moci dodatečně zhlédnout i na našem YouTube kanálu.

Continue reading

R’n’B | Smysly

Program přednášek R’n’B na jaro 2024

Jarní přednáškový cyklus Centra pro studium raného novověku bude zasvěcen smyslovým prožitkům napříč stoletími i oblastmi umělecké tvorby. Těšit se můžete například na téma dotyku v renesanční teorii umění, na emoce v raně novověké hudbě či na zátiší a klam oka. Pozvání na speciální přednášku zahraničního hosta pak přijal profesor Giuseppe Capriotti, významný badatel zabývající se řeckou mytologií v umění a zejména tématem osudovosti v Ovidiových Proměnách. Continue reading

R’n’B Černobíle | Z černobílé do barvy – Změna místa konání & slavnostní rozsvěcení nápisu

Pozor změna! Středeční závěrečná přednáška cyklu R’n’B se nakonec uskuteční v Knihovně Hanse Beltinga. Téma, přednášející i čas (13. prosince v 18:30) však zůstávají stejné. 

Před přednáškou jste navíc srdečně zváni na krátké setkání u příležitosti slavnostního rozsvěcení nového nápisu R’n’B před učebnou K31 (tj. ve druhém patře Semináře dějin umění). Setkání začne v 18:00 a určitě se máte na co těšit! Continue reading

R’n’B Černobíle | Z černobílé do barvy. Grafika v barokní malířské praxi

Blíží se závěrečná přednáška podzimního cyklu R’n’B! Vedoucí Semináře dějin umění Radka Nokkala Miltová si pro nás ze širokého spektra svého zájmu o raněnovověkou grafiku vybrala téma využívání grafických listů jako předloh v malířské praxi. Jste srdečně zváni!

Continue reading

R’n’B Černobíle | Karel Škréta a jeho tvorba pro grafiku

Srdečně zveme na další přednášku z cyklu R’n’B. Trojici příspěvků o významných graficích spojených s Českými zeměmi neuzavřeme nikým menším než osobností Karla Škréty. Ač je tento asi nejproslulejší barokní malíř v Čechách znám především jako tvůrce oltářních pláten a portrétista, jeho kresebné předlohy pro rytiny sehrály zásadní roli při formování barokní grafiky v českých zemích. O této složce jeho tvorby nám bude přednášet historička umění a kurátorka Sbírky grafiky a kresby v Národní Galerii Petra Zelenková. 

Continue reading

R’n’B Černobíle | Manýristická grafika na dvoře Rudolfa II.

Vážení a milí, srdečně zveme na další z přednášek cyklu R’n’B. Tentokrát se vydáme na mýty opředený pražský dvůr císaře Rudolfa II. s historičkou umění a kurátorkou Sbírky grafiky a kresby Národní galerie Blankou Kubíkovou. Dozvíme se o skupině umělců, kterým císařský mecenát vytvořil vhodné podmínky k plodné spolupráci napříč nejrůznějšími uměleckými médii, přičemž mimořádnou roli zde sehrávala právě grafika. Máme se tedy opět na co těšit!

Přednáška proběhne v Domě umění města Brna ve středu 8. listopadu v 18:30 a její záznam budete moci dodatečně zhlédnout i na našem YouTube kanálu. Continue reading

R’n’B Černobíle | Václav Hollar – mistr evropské grafiky

Blíží se termín další přednášky z cyklu R’n’B! Avizujeme však drobnou změnu v programu. Již 25. října se můžete těšit na paní doktorku Alenu Volrábovou, odbornici na středoevropskou grafiku, která nám představí všestrannou osobnost vnímavého rytce a kosmopolity Václava Hollara. Původně plánovaná přednáška o grafice na dvoře Rudolfa II. v podání doktorky Blanky Kubíkové se místo toho uskuteční 8. listopadu. Na obě přednášky vás srdečně zveme!

Continue reading

R’n’B Speciál | Vzťah medzi výtvarným prototypom a individuálnym prejavom v tvorbe barokového umelca

srdečně vás zveme na R’N’B SPECIÁL, ve kterém se dozvíte o roli prototypu a individuálního výrazu umělce v barokním umění. svou návštěvou nás poctí historička umění spojená zejména s prostředím slovenské akademie věd a univerzitou komenského v bratislavě. ve své bohaté akademické činnosti se zaobírá pozdně barokním sochařstvím mezi uhry a vídní, zvláště pak tvorbou Franze Xavera Messerschmidta. Těšíme se na vaši účast!

Přednáška se bude konat ve středu 18. října, tentokrát v Knihovně Hanse Beltinga. Zároveň upozorňujeme na netradiční čas konání – již v 17.00!

Continue reading