Exkurze | Innsbruck a Melk | Fotoreport

INNSBRUCK A MELK | 29. DUBEN – 1. KVĚTEN 2017

V dňoch 29. – 1. mája 2017 sa konala exkurzia Seminára dejín umenia do rakúskych miest Innsbruck a Melk. Tirolské mesto Innsbruck ležiace v podhorí Álp má mimoriadne výhodnú tranzitnú polohu, z ktorej ťažilo. V roku 1420 sa Innsbruck stal sídlom Fridricha IV. Habsburského (1382 – 1439), pričom najväčší rozkvet a prestíž zažilo mesto za Maximiliána I. Habsburského (1459 – 1519). Dominantou mesta Melk je benediktínske opátstvo, na ktorého prestavbe v 18. storočí pracovali najvýznamnejší umelci doby. Témou exkurzie boli najmä neskoré stredoveké a rano novoveké pamiatky. Nasledujúca fotoreportáž prináša sumár zaujímavých miest, ktoré boli počas exkurzie k videniu. Continue reading