R’n’B Smysly | Elias Mögel – trompe l’œil a „fenomén prekvapenia“ v uhorskej a európskej tvorbe zátišia

Před námi je poslední přednáška jarního přednáškového cyklu R’n’B Smysly! Čeká nás téma rozličných klamů oka a optických iluzí v díle pozoruhodného uherského malíře Eliase Mögela. Naším hostem bude Patrik Farkaš, který se právě zatiším a krajinomalbou v uherském prostoru zabýval ve své disertační práci obhájené na Univerzitě Palackého v Olomouci a v současné době působí v Odboru konzervačnej vedy na Pamiatkovém úradu Slovenskej republiky.

Přednáška proběhne v Knihovně Hanse Beltinga ve středu 15. května v 18:30 a její záznam budete moci dodatečně zhlédnout na našem YouTube kanálu. Continue reading

Příběh měsíce | Krev mučedníků a pramen vody živé v protireformačním Římě

Dubnový příběh měsíce můžete vnímat jako pozvání na procházku. Čeká nás několik objektů v okolí chrámu Santa Maria Maggiore, které mají společnou jednu věc – časově a prostřednictvím sítě osobních vazeb jsou propojeny s poměrně krátkým pontifikátem papeže Sixta V. (1585–1590), iniciátora dalekosáhlé raně novověké urbanistické proměny Říma.

Vzdělanému františkánovi prostého původu se díky kazatelským schopnostem a zapálení pro reformní úsilí podařilo dosáhnout závratné církevní kariéry. Nejprve byl jmenován generálním vikářem svého řádu, aby se roku 1570 stal kardinálem a v roce 1585 dosáhl papežské hodnosti. Svatopetrský stolec přebíral v době, kdy se v Evropě stupňovalo mezikonfesní napětí, které mnohde přerůstalo ve vleklé náboženské války. S bezmeznou energií a jasnou vizí se pustil do reforem papežské kurie a města Říma, které měly obnovenou katolickou církev posílit. Reformy se týkaly mnoha oblastí. Přísným trestáním banditů i jejich šlechtických ochránců se Sixtus V. snažil zvýšit bezpečnost města, pokusil se rovněž konsolidovat papežské finance a důsledným dbáním na mravní bezúhonnost svých kardinálů se snažil zlepšit poněkud poškozenou pověst papežského dvora. Také přestavěl Lateránský palác, dokončil kupoli chrámu svatého Petra a postavil novou Vatikánskou knihovnu. Do tohoto kontextu spadá také slavný plán přestavby Říma z roku 1588 vedený Domenicem Fontanou (1543–1607). Systém rovných bulvárů, které propojovaly sedm starobylých bazilik a přemístění starověkých obelisků na nejposvátnější místa mělo věčné město učinit jednou velkou poutní svatyní a symbolicky propojit reformovaný katolicismus s jeho raně křesťanskými kořeny. Všechny papežovy reformní snahy však byly pozoruhodně propojeny také s osobitou reprezentací sebe a své neurozené rodiny. Continue reading

R’n’B Speciál | Eroticism and Censorship in Ovid’s Metamorphoses

Srdečně zveme na speciální přednášku našeho zahraničního hosta prof. Giuseppa Capriottiho z Università degli Studi di Macerata. Těšit se můžete na zajímavé ovidiovské téma cenzury milostných scén v raném novověku.

Přednáška proběhne již v pondělí 22. dubna v 18:30 v Knihovně Hanse Beltinga a bude v anglickém jazyce. Těšíme se na Vás! Continue reading

R’n’B Smysly | Prameny, řeky, moře a slzy: Diskotéka s hudbou 15. až 17. století

Druhá přednáška jarního cyklu R’n’B bude zasvěcena smyslovému vnímání v hudbě raného novověku. Náš host, docent hudební vědy FF MU Vladimír Maňas, nás provede způsoby, jakými se prostřednictím hudebních forem vyjadřovaly emoce a prožitky spojené s vodním živlem.

Přednáška proběhne v Knihovně Hanse Beltinga ve středu 10. dubna v 18:30 a její záznam budete moci dodatečně zhlédnout i na našem YouTube kanálu. Continue reading

R’n’B Smysly | Dotyk poznania, alebo videnie pravdy?

Srdečně vás zveme na úvodní přednášku jarního cyklu R’n’B, v rámci níž nám doktorandka Semináře dějin umění Iveta Neuschlová přiblíží roli dotyku v teorii umění raného novověku. Těšit se můžete na téma soupeření uměleckých médií, propojení vědy, umění a filozofie či na vnímání slepoty.

Přednáška proběhne v Knihovně Hanse Beltinga ve středu 20. března v 18:30 a její záznam budete moci dodatečně zhlédnout i na našem YouTube kanálu.

Continue reading

R’n’B | Smysly

Program přednášek R’n’B na jaro 2024

Jarní přednáškový cyklus Centra pro studium raného novověku bude zasvěcen smyslovým prožitkům napříč stoletími i oblastmi umělecké tvorby. Těšit se můžete například na téma dotyku v renesanční teorii umění, na emoce v raně novověké hudbě či na zátiší a klam oka. Pozvání na speciální přednášku zahraničního hosta pak přijal profesor Giuseppe Capriotti, významný badatel zabývající se řeckou mytologií v umění a zejména tématem osudovosti v Ovidiových Proměnách. Continue reading

R’n’B Černobíle | Z černobílé do barvy – Změna místa konání & slavnostní rozsvěcení nápisu

Pozor změna! Středeční závěrečná přednáška cyklu R’n’B se nakonec uskuteční v Knihovně Hanse Beltinga. Téma, přednášející i čas (13. prosince v 18:30) však zůstávají stejné. 

Před přednáškou jste navíc srdečně zváni na krátké setkání u příležitosti slavnostního rozsvěcení nového nápisu R’n’B před učebnou K31 (tj. ve druhém patře Semináře dějin umění). Setkání začne v 18:00 a určitě se máte na co těšit! Continue reading

R’n’B Černobíle | Z černobílé do barvy. Grafika v barokní malířské praxi

Blíží se závěrečná přednáška podzimního cyklu R’n’B! Vedoucí Semináře dějin umění Radka Nokkala Miltová si pro nás ze širokého spektra svého zájmu o raněnovověkou grafiku vybrala téma využívání grafických listů jako předloh v malířské praxi. Jste srdečně zváni!

Continue reading

R’n’B Černobíle | Karel Škréta a jeho tvorba pro grafiku

Srdečně zveme na další přednášku z cyklu R’n’B. Trojici příspěvků o významných graficích spojených s Českými zeměmi neuzavřeme nikým menším než osobností Karla Škréty. Ač je tento asi nejproslulejší barokní malíř v Čechách znám především jako tvůrce oltářních pláten a portrétista, jeho kresebné předlohy pro rytiny sehrály zásadní roli při formování barokní grafiky v českých zemích. O této složce jeho tvorby nám bude přednášet historička umění a kurátorka Sbírky grafiky a kresby v Národní Galerii Petra Zelenková. 

Continue reading

R’n’B Černobíle | Manýristická grafika na dvoře Rudolfa II.

Vážení a milí, srdečně zveme na další z přednášek cyklu R’n’B. Tentokrát se vydáme na mýty opředený pražský dvůr císaře Rudolfa II. s historičkou umění a kurátorkou Sbírky grafiky a kresby Národní galerie Blankou Kubíkovou. Dozvíme se o skupině umělců, kterým císařský mecenát vytvořil vhodné podmínky k plodné spolupráci napříč nejrůznějšími uměleckými médii, přičemž mimořádnou roli zde sehrávala právě grafika. Máme se tedy opět na co těšit!

Přednáška proběhne v Domě umění města Brna ve středu 8. listopadu v 18:30 a její záznam budete moci dodatečně zhlédnout i na našem YouTube kanálu. Continue reading