Video | Krajina a venkov v baroku

Na Youtube kanálu Ústavu dějin umění AV ČR byl zveřejněn záznam z konference „Krajina a venkov v baroku“

Ve dnech 14.–15. 10. 2016 proběhla v Horním Jiřetíně mezinárodní konference pořádaná Ústavem dějin umění AV ČR, sdružením Omnium a městem Horní Jiřetín ve spolupráci i s naší katedrou, nazvaná „Krajina a venkov v baroku“.

Konference byla věnována „nejen různým aspektům utváření a vnímání krajiny, venkovské architektury a umění na venkově v období raného novověku, ale také současným hrozbám jejich devastace.“ Všechny příspěvky si nyní můžete volně přehrát na Youtube.