Projekt | Život a dílo Petra Brandla on-line

Národní galerie v Praze zveřejnila on-line databázi děl barokního malíře Petra Brandla (1668–1735)

Péčí kurátorky Sbírky starého umění Národní galerie v Praze Andrey Steckerové  byla minulý týden publikována rozsáhlá databáze petrbrandl.eu. Databáze obsahuje katalog děl, literaturu a archiválie, které se vztahují k životu a dílu českého barokního malíře Petra Brandla (1668–1735). Katalog děl zahrnuje díla, u nichž je Brandlovo autorství potvrzené, ale také díla, která se Brandlovi na základě určitých argumentů připisují. Součástí některých záznamů v katalogu jsou také restaurátorské zprávy, rentgenogramy a další materiály, které souvisejí s technikou a technologií malby. Pro úplnost jsou zařazeny také grafické listy, které vznikly podle předloh z ruky Petra Brandla a také s jeho jménem spojované kresby. Informace v databázi by měly být průběžně doplňovány a aktualizovány.