Call for papers | 16. zasedání k problematice sepulkrálních památek

16. zasedání k problematice sepulkrálních památek | Praha, 25. – 27. října 2017

Ústav dějin umění AV ČR pořádá 16. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Hlavním cílem je umožnit vzájemný kontakt zainteresovaných zástupců všech s problematikou souvisejících disciplín ve prospěch větší interdisciplinarity a koordinace dosud rozptýleného bádání. Součástí letošního zasedání bude i blok k problematice epigrafických databází a k možnostem digital humanities v epigrafickém výzkumu. Dále bude do konferenčního programu zařazen, stejně jako v minulém roce, samostatný blok věnovaný sepulkrálním památkám hebrejským. Přihlášky příspěvků je možno podávat do 20. 3. 2017. Call for papers naleznete zde.