Výstava | Johann Georg Pinsel

HIMMLISCH! DER BAROCKBILDHAUER JOHANN GEORG PINSEL| WIEN, BELVEDERE – WINTERPALAIS, 28. 10. 2016 – 12. 2. 2017

Vídeňské muzeum Belvedere představuje v zimním paláci prince Evžena Savojského tvorbu pozdně barokního sochaře Johanna Georga Pinsela, umělce, jehož život zůstává pro historiky umění stále hádankou. Předpokládá se, že pocházel ze střední Evropy, ovšem datum narození, původ nebo místo školení nejsou přesně známy. Jeho díla, která se vyznačují vysokou kvalitou a mimořádnou expresivitou, se torzálně dochovala na území dnešní Ukrajiny, v regionu Haliče mezi městy Lvov a Bučač.

pinsel3

Výstava prezentuje přibližně dvě desítky Pinselových soch, které jsou na území Rakouska vystaveny vůbec poprvé, a konfrontuje je se soudobými díly pozdně barokního malířství, zejména s obrazy Paula Trogera a Franze Antona Maulbertsche.  Kurátory výstavy jsou Maike Hohn a Georg Lechner.

pinsel1