Nová kniha | Barokní nástěnná malba v českých zemích: Benediktini

MARTIN MÁDL – RADKA TIBITANZLOVÁ – MICHAELA ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ – ŠTĚPÁN VÁCHA, BANEDIKTINI I.-II. BAROKNÍ NÁSTĚNNÁ MALBA V ČESKÝCH ZEMÍCH. PRAHA, ACADEMIA 2017 | ISBN: 978-80-200-2621-7

Michaela Šeferisová Loudová se spolupodílela na vzniku aktuálně vycházející monumentální publikace, která shrnuje výsledky projektu zaměřeného na dokumentaci a interpretaci nástěnných maleb 17. a 18. století v klášterech benediktinů na území Čech a Moravy. Kniha pojednává o monumentální malířské výzdobě klášterních komplexů v Břevnově, Broumově, Rajhradu, Kladrubech, Sázavě a na dalších místech. Do projektu jsou zahrnuty také benediktinské rezidence a farní kostely.

              

Publikace uvádí nástěnné malby do širšího kontextu monastického umění ve střední Evropě a obsahuje rozsáhlý, bohatě ilustrovaný katalog malířských děl.