Winter School Telč 2017

Winter School Telč 2017 | 13. – 18. února 2017

Seminář dějin umění se zapojil do přípravy Zimní školy v Telči, která se uskuteční od 13. do 18. února. Setkání připravila vedle MU i Dunajská univerzita v Kremži, ČVUT a zdejší Národní památkový ústav a jeho cílem je interdisciplinární analýza dvou historických domů na hlavním náměstí v Telči.

K dispozici budou různí odborníci, památkáři, architekti, zástupci přírodovědeckých disciplín, historikové umění, za jejichž spolupráce budou jednotlivé týmy studentů připravovat možnosti rehabilitace daných objektů. Účastníci budou mít jedinečnou možnost setkávání, přístupu na jinak nedostupná místa a zejména spolupráce se specialisty z různých oborů.

Účast je otevřena pro všechny studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia dějin umění. Účast bude také podpořena stipendiem, které pokryje cestovní náklady, ubytování i adekvátní náklady na pobyt v Telči. Účastníci navíc mohou aktivním absolvováním Zimní školy splnit obsah některého z kurzů: DU1398; DU2764: Odborná exkurze; DU2762: Praxe v odborné instituci či DU2763: Odborná publikace a prezentace.

Kontakt: jakubec@mail.muni.cz.