Zajímavost | Restaurování varšavského kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Josefa

64 metrů čtverečních zlata bude vynaloženo na obnovu dvou barokních oltářů

Varšavský kostel Nanebevzetí Pany Marie a sv. Josefa se nachází mezi Prezidentským palácem a pomníkem Adama Mickiewicze na přilehlém stejnojmenném náměstí. Výstavbu kostela inicioval Albrycht Wessel pro řád bosých karmelitánů roku 1642, přičemž svěcen byl roku 1655. Dále zde ve 20. letech 18. století proběhla barokní přestavba, avšak bez fasády průčelí, která byla dokončena až roku 1779. Mělo by se tak jednat o první realizaci raně klasicistní kamenné fasády ve Varšavě. Continue reading

Zajímavost | Obrazy se po 80 letech navracejí do Polska

Do vlastnictví polského státu se téměř po sto letech navracejí díla ztracená během druhé světové války.

Jedná se o dílo Jacka Malczewského, jednoho z předních polských malířů tvořících na přelomu 19. a 20. století. Jeho obraz s názvem Hodina hry na piáno (1877) byl odcizen z Národního muzea ve Varšavě po pádu Varšavského povstání v roce 1944. Scéna zobrazuje sestry autora, Bronku a Helenu, při hře na piáno. Continue reading

Winter School Telč 2017

Winter School Telč 2017 | 13. – 18. února 2017

Seminář dějin umění se zapojil do přípravy Zimní školy v Telči, která se uskuteční od 13. do 18. února. Setkání připravila vedle MU i Dunajská univerzita v Kremži, ČVUT a zdejší Národní památkový ústav a jeho cílem je interdisciplinární analýza dvou historických domů na hlavním náměstí v Telči. Continue reading

Jeffrey Ch. Smith | Nuremberg: a Renaissance City, 1500-1618 | Austin 1983

Norimberk byl v 16. století prominentním městem plným umělců. Nejčastěji je spojován s dílem Albrechta Dürera, avšak město hrálo důležitou uměleckou roli od pozdní gotiky až po rané baroko. A přesně tak jej představuje kniha Nuremberg: a Renaissance City, 1500-1618  Jeffreye Ch. Smitha.

Kniha je rozdělena na dvě hlavní části, přičemž první je věnována esejím a druhá konkrétním umělcům a jejich dílům. Nyní si tyto části více přiblížíme.

Celkem sedm esejí se zabývá obecným úvodem k městu Norimberk, jeho umělcům a specifiky renesance v Německu. Vše je doplněno bohatým poznámkovým aparátem a jednotlivé eseje jsou vždy rozděleny dle konkrétních druhů umění jako je malířství, sochařství, architektura, ale i umělecké řemeslo a knihtisk. Zaujala mne například esej třetí, která rozebírá a čtenáři blíže přibližuje náboženskou funkci umění a její proměnu po proběhnutí reformace. Autor se tak snaží upozornit na velké kulturní změny, které plynuly z přijetí Lutherova učení.

V druhé části knihy nalezneme abecední seznam umělců spjatých s Norimberkem. Ke každému z nich jsou přiřazena jeho významná díla, která jsou v publikaci vyobrazena a doplněna informacemi o dataci, materiálu, technice, umístění atd. Najdeme zde velice známé autory, jako již dříve zmiňovaného Albrechta Dürera, ale i autory ryze provinční, kteří však svojí tvorbou ovlivnili nadcházející generace.

Foto: www.ebay.ie