Zajímavost | Obrazy se po 80 letech navracejí do Polska

Do vlastnictví polského státu se téměř po sto letech navracejí díla ztracená během druhé světové války.

Jedná se o dílo Jacka Malczewského, jednoho z předních polských malířů tvořících na přelomu 19. a 20. století. Jeho obraz s názvem Hodina hry na piáno (1877) byl odcizen z Národního muzea ve Varšavě po pádu Varšavského povstání v roce 1944. Scéna zobrazuje sestry autora, Bronku a Helenu, při hře na piáno. Continue reading

Winter School Telč 2017

Winter School Telč 2017 | 13. – 18. února 2017

Seminář dějin umění se zapojil do přípravy Zimní školy v Telči, která se uskuteční od 13. do 18. února. Setkání připravila vedle MU i Dunajská univerzita v Kremži, ČVUT a zdejší Národní památkový ústav a jeho cílem je interdisciplinární analýza dvou historických domů na hlavním náměstí v Telči. Continue reading

Jeffrey Ch. Smith | Nuremberg: a Renaissance City, 1500-1618 | Austin 1983

Norimberk byl v 16. století prominentním městem plným umělců. Nejčastěji je spojován s dílem Albrechta Dürera, avšak město hrálo důležitou uměleckou roli od pozdní gotiky až po rané baroko. A přesně tak jej představuje kniha Nuremberg: a Renaissance City, 1500-1618  Jeffreye Ch. Smitha.

Kniha je rozdělena na dvě hlavní části, přičemž první je věnována esejím a druhá konkrétním umělcům a jejich dílům. Nyní si tyto části více přiblížíme.

Celkem sedm esejí se zabývá obecným úvodem k městu Norimberk, jeho umělcům a specifiky renesance v Německu. Vše je doplněno bohatým poznámkovým aparátem a jednotlivé eseje jsou vždy rozděleny dle konkrétních druhů umění jako je malířství, sochařství, architektura, ale i umělecké řemeslo a knihtisk. Zaujala mne například esej třetí, která rozebírá a čtenáři blíže přibližuje náboženskou funkci umění a její proměnu po proběhnutí reformace. Autor se tak snaží upozornit na velké kulturní změny, které plynuly z přijetí Lutherova učení.

V druhé části knihy nalezneme abecední seznam umělců spjatých s Norimberkem. Ke každému z nich jsou přiřazena jeho významná díla, která jsou v publikaci vyobrazena a doplněna informacemi o dataci, materiálu, technice, umístění atd. Najdeme zde velice známé autory, jako již dříve zmiňovaného Albrechta Dürera, ale i autory ryze provinční, kteří však svojí tvorbou ovlivnili nadcházející generace.

Foto: www.ebay.ie