Aukce | Staří mistři a portrétní miniatury v Sotheby’s

Jako každý rok i letos londýnská aukční síň Sotheby’s uspořádala velkou aukci děl starých mistrů, která se tradičně odehrává na přelomu jara a léta. Jedná se o jednu z největších pravidelně se konajících aukcí a v tomto příspěvku se podíváme nejen na loňský výsledek, ale také na to, co uměleckému trhu nabídla tato prestižní instituce letos.

Minulý rok se tato akce konala v týdnu od 4. do 11. června a mezi 152 nabízenými položkami se nacházely jak obrazy, tak kresby. Continue reading

Tip | Podívejte se na Bruegelova díla zblízka díky KHM

Vzhledem k současné situaci, která návštěvám muzeí a galerií moc nepřeje, pro Vás Kunsthistorisches Museum ve spolupráci s Visit Flanders připravilo jedinečnou 3D virtuální prohlídku děl Pietera Bruegela staršího.

Kunsthistorisches Museum vlastní hned dvanáct Bruegelových obrazů, jeho kolekci tedy můžeme zařadit mezi vůbec největší a nejdůležitější sbírky děl tohoto vlámského umělce. Součástí vídeňské sbírky jsou například obrazy jako Babylonská věž (1563), Selská svatba (1568), Dětské hry (1560), nebo Lovci ve sněhu a Návrat stáda z cyklu Měsíce (1565).

Continue reading

Výstava | Goya’s Graphic Imagination

V Metropolitním muzeu umění v New Yorku započala výstava zaměřená na grafické práce španělského umělce Francisca Goyi (1746–1828)

Výstava přibližuje Goyovu představivost a to, jak mu kresby a tisky umožnily sdílet jeho myšlenky a reagovat na bouřlivé sociální a politické změny, jichž byl svědkem. Výstava má za cíl přiblížit  především kresby a tisky, na kterých se nejvíce projevuje autorova bohatá imaginace. Continue reading

Můj Rembrandt | Život s uměleckým dílem

Dokument režisérky Oeke Hoogendijk Můj Rembrandt přináší nový pohled na život sběratelů, kteří vlastní dílo tohoto významného holandského umělce.

95minutový film  z roku 2019 postupně představuje hru emocí, financí, ale i jisté ctižádostivosti několika málo sběratelů, kterým se podařilo získat Rembrandtovo dílo. Přibližuje příběh barona Erica Rothschilda, Richarda Scotta, 10. vévody z Buccleuch nebo také život mladého nizozemského obchodníka s uměním Jana Sixe,  jehož rodina po mnoho generací vlastní několik Rembrandtů. V této sbírce se nachází také známý portrét jeho vzdáleného předka, který byl údajně umělcovým blízkým přítelem. Continue reading

Zajímavost | Restaurování varšavského kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Josefa

64 metrů čtverečních zlata bude vynaloženo na obnovu dvou barokních oltářů

Varšavský kostel Nanebevzetí Pany Marie a sv. Josefa se nachází mezi Prezidentským palácem a pomníkem Adama Mickiewicze na přilehlém stejnojmenném náměstí. Výstavbu kostela inicioval Albrycht Wessel pro řád bosých karmelitánů roku 1642, přičemž svěcen byl roku 1655. Dále zde ve 20. letech 18. století proběhla barokní přestavba, avšak bez fasády průčelí, která byla dokončena až roku 1779. Mělo by se tak jednat o první realizaci raně klasicistní kamenné fasády ve Varšavě. Continue reading

Zajímavost | Obrazy se po 80 letech navracejí do Polska

Do vlastnictví polského státu se téměř po sto letech navracejí díla ztracená během druhé světové války.

Jedná se o dílo Jacka Malczewského, jednoho z předních polských malířů tvořících na přelomu 19. a 20. století. Jeho obraz s názvem Hodina hry na piáno (1877) byl odcizen z Národního muzea ve Varšavě po pádu Varšavského povstání v roce 1944. Scéna zobrazuje sestry autora, Bronku a Helenu, při hře na piáno. Continue reading

Winter School Telč 2017

Winter School Telč 2017 | 13. – 18. února 2017

Seminář dějin umění se zapojil do přípravy Zimní školy v Telči, která se uskuteční od 13. do 18. února. Setkání připravila vedle MU i Dunajská univerzita v Kremži, ČVUT a zdejší Národní památkový ústav a jeho cílem je interdisciplinární analýza dvou historických domů na hlavním náměstí v Telči. Continue reading

Jeffrey Ch. Smith | Nuremberg: a Renaissance City, 1500-1618 | Austin 1983

Norimberk byl v 16. století prominentním městem plným umělců. Nejčastěji je spojován s dílem Albrechta Dürera, avšak město hrálo důležitou uměleckou roli od pozdní gotiky až po rané baroko. A přesně tak jej představuje kniha Nuremberg: a Renaissance City, 1500-1618  Jeffreye Ch. Smitha.

Kniha je rozdělena na dvě hlavní části, přičemž první je věnována esejím a druhá konkrétním umělcům a jejich dílům. Nyní si tyto části více přiblížíme.

Celkem sedm esejí se zabývá obecným úvodem k městu Norimberk, jeho umělcům a specifiky renesance v Německu. Vše je doplněno bohatým poznámkovým aparátem a jednotlivé eseje jsou vždy rozděleny dle konkrétních druhů umění jako je malířství, sochařství, architektura, ale i umělecké řemeslo a knihtisk. Zaujala mne například esej třetí, která rozebírá a čtenáři blíže přibližuje náboženskou funkci umění a její proměnu po proběhnutí reformace. Autor se tak snaží upozornit na velké kulturní změny, které plynuly z přijetí Lutherova učení.

V druhé části knihy nalezneme abecední seznam umělců spjatých s Norimberkem. Ke každému z nich jsou přiřazena jeho významná díla, která jsou v publikaci vyobrazena a doplněna informacemi o dataci, materiálu, technice, umístění atd. Najdeme zde velice známé autory, jako již dříve zmiňovaného Albrechta Dürera, ale i autory ryze provinční, kteří však svojí tvorbou ovlivnili nadcházející generace.

Foto: www.ebay.ie