Zajímavost | Restaurování varšavského kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Josefa

64 metrů čtverečních zlata bude vynaloženo na obnovu dvou barokních oltářů

Varšavský kostel Nanebevzetí Pany Marie a sv. Josefa se nachází mezi Prezidentským palácem a pomníkem Adama Mickiewicze na přilehlém stejnojmenném náměstí. Výstavbu kostela inicioval Albrycht Wessel pro řád bosých karmelitánů roku 1642, přičemž svěcen byl roku 1655. Dále zde ve 20. letech 18. století proběhla barokní přestavba, avšak bez fasády průčelí, která byla dokončena až roku 1779. Mělo by se tak jednat o první realizaci raně klasicistní kamenné fasády ve Varšavě.

Veduta kostela, Bernardo Bellotto, 1780

V kostele pracují restaurátoři již deset let, během kterých navrátili barokní podobu již hlavnímu oltáři nebo menším varhanům. Nyní se práce soustředí na dva boční oltáře, které přiléhají k presbytáři. Jedná se o oltář Panny Marie Růžencové a oltář Jména Ježíš, které vznikly právě za barokní přestavby v letech 1720 až 1750.

Interiér kostela – hlavní oltář po restaurování, boční oltáře v přípravě

Po úpravách z 19. století byly na oltáře umístěny další sochy a dekorace, avšak ne zcela adekvátním způsobem. Ve výsledku byly sochy pomíchané a špatně orientované. I to bylo impulzem k restaurování oltářů a k činnostem vedoucím k navrácení jejich barokní podoby, stejně jako v interiéru celého kostela. Sochy na oltářích byly v době svého vzniku pozlacené, ale v průběhu let na nich přibyly nánosy polychromie ve snaze nahradit chybějící zlato. Celkově by při restaurování obou oltářů mělo být využito až 64 metrů čtverečních zlata.

Nanášení plátů pravého zlata na očištěnou sochu

Oltáře by měly být dokončeny a představeny veřejnosti v průběhu letošního října. Nejedná se však o poslední úpravy a opravy v interiéru kostela. Následovat by měly další boční oltáře nebo například hlavní varhany, aby tak bylo dokončeny opravy, sjednocení a údržba celého chrámu.

Současný pohled na průčelí kostela

 

Zdroj: www.thefirstnews.com

Foto: www.thefirstnews.com, wmsd.waw.pl