Výstava | Goya’s Graphic Imagination

V Metropolitním muzeu umění v New Yorku započala výstava zaměřená na grafické práce španělského umělce Francisca Goyi (1746–1828)

Výstava přibližuje Goyovu představivost a to, jak mu kresby a tisky umožnily sdílet jeho myšlenky a reagovat na bouřlivé sociální a politické změny, jichž byl svědkem. Výstava má za cíl přiblížit  především kresby a tisky, na kterých se nejvíce projevuje autorova bohatá imaginace.

Francisco Goya, Autoportrét, 1796.

Jako pozorovatel společnosti a kritik se umělec projevil nejvíce právě v práci na papíře. Skrze kresby a tisky se mu podařilo proniknout do hloubky lidskosti a ztvárnit vnitřní konflikt, bolest a slabost. Výstava je řazena chronologicky a sleduje vývoj Goyi jako grafického umělce i jeho přístupy ke zpracovávaným tématům. Z počátku se zaměřuje na autorovo zkoumání Velazquézova díla, jehož obrazy Goya převedl do grafiky, přičemž je nekopíroval, nýbrž je interpretoval a snažil se o jejich přiblížení divákovi 18. století. Díla pozměnil drobnými zásahy, jednalo se zejména o úpravy výrazů postav nebo jejich oblečení.

Po roce 1790 začal Goya vytvářet kresby, které byly uloženy v albech. Tato alba nebyla určená pro veřejnost, pouze pro úzký okruh přátel. Tyto studie mu pomohly zkoumat různé intimní prožitky. Na přelomu 18. a 19. století začal využívat techniku akvatinty, která mu dopomohla k vytváření dramatických scén, kdy světlé plochy vystupují a jsou pomalu haleny temnými mračny. Jeho pozornost se také obrátila ke znázorňování monster a čarodějnictví. Jedním z nejznámějších děl z tohoto období je Když rozum spí, budí se nestvůry (The Sleep of Reason Produces Monsters). Zobrazuje spícího umělce a jeho vize vycházející z nočních můr.

Francisco Goya, Když rozum spí, budí se nestvůry, 1799.

Přibližně sto vystavených děl pochází hlavně ze sbírky Metropolitního muzea umění – jedné z nejvýznamnějších sbírek Goyových kreseb a tisků mimo Španělsko, které muzeum získalo v roce 1935. Doplňují je další díla z New Yorku, Bostonu a madridského Museo Nacional del Prado a Biblioteca Nacional.

Francisco Goya, Způsob létání, 1815.

Upoutávku k výstavě s komentářem kurátora kresby a grafiky Marka McDonalda si můžete prohlédnout v přiloženém videu.

Zdroj:

https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2020/goyas-graphic-imagination