Nástroj | Platforma Graph

nedávno zpřístupněná platforma Graph umožňuje analyzovat opakující se pasáže napříč různými raně novověkými spisy o architektuře. 

Platforma funguje na principu optického rozpoznávání znaků OCR (z anglického optical character recognition), které extrahuje text z digitalizovaných dokumentů a následně porovnává podobné pasáže. Pomáhá tak nejen detekovat spisy, které jsou na sobě přímo závislé, ale také odhalit příbuzné skupiny textů napříč rozsáhlým množstvím tištěného materiálu.

Datový soubor nyní obsahuje více než 1 000 raně novověkých architektonických spisů ve vlastnictví Švýcarského federálního technologického institutu v Curychu sdružených na portálu e-rara. Tento průběžně rozšiřovaný a aktualizovaný portál poskytuje volný přístup k objemnému množství literatury a zdrojů různých švýcarských sbírek a institucí. V nich se soustřeďují různá témata od italské poezie 17. století ze sbírky Giovanniho Pozziho přes exilovou literaturu z období Ruské revoluce po alchymické spisy, které nashromáždil C. G. Jung a které se dnes nacházejí v Institutu C. G. Junga v Curychu. 

Kromě vyhledávání shodných pasáží nabízí platforma také různé způsoby interakce s texty. Jedním z nich je chronologické uspořádání spisů a síťová vizualizace nalezených korelací. Zároveň je možné filtrovat nebo procházet celý seznam knih, prozkoumávat jednotlivé spisy a objevovat další, které se k nim vztahují. Totožné pasáže ze dvou děl lze potom číst zároveň vedle sebe ve srovnávacím zobrazení.

Použití nástroje vám přiblíží tato krátká ukázka:

Zdroj: Graph – Text reuse in rare books