Výstava | Barokní génius Szymon Czechowicz (1689–1775)

Od poloviny října minulého roku probíhá V Národním muzeu v Krakově výstava prezentující dílo jednoho z předních malířů s polskými kořeny, Szymona Czechowicze. Jedná se o jeho vůbec první samostatnou výstavu. Její součástí jsou především oltářní plátna, vystaveny jsou ale i umělcovy práce na papíře. 

Ačkoli původně pocházel z Krakova, své umělecké vzdělání získal Czechowicz v Římě.  Do tehdejšího centra barokní malby vyslal umělce jeho patron, Franciszek Maksymilian Ossoliński. V Římě Czechowicz pobýval asi 20 let, aby se pak v roce 1730 vrátil do Polska, nyní už jako zkušený malíř, který po zbytek svého dlouhého a rušného života zůstal věrný ideálům pozdního římského baroka. Výstava prezentuje i jedno z jeho raných děl, a to sv. Hedviku, které se nachází v polském kostele v Římě (San Stanislao dei Polacchi). V tomto díle se snoubí umělcova inspirace  italskou malbou, ale i patriotismus patrný ze zpracování tématu národní světice.

Po návratu do polských zemí se Czechowicz stal vyhledávávaným malířem, který tvořil na celém území tehdejší Polsko-Litevské unie. Jeho díla je ale možné nalézt i v Malopolsku a v Litvě. Primární zakázky tohoto malíře tvořily náboženské obrazy, především oltářní plátna, ojedinělé ale nebyly ani portréty šlechticů nebo církevních hodnostářů.

V rámci výstavy se autoři pokusili také o rekonstrukci muzea Czechowicze, které vzniklo v 60. letech 18. století na zámku Podhorce (nedaleko Lvova na území dnešní Ukrajiny). Vlastník zámku,  Wacław Piotr Rzewuski, hejtman polské armády, odkoupil malířova dřívější díla a vytvořil na svém sídle výstavní prostor. Kvůli damašku pokrývajícímu stěny místnosti se kabinetu říkalo Zelený sál. Roku 1956 zámek zasáhl velký požár, který poničil i muzeum. Díla, která se zachovala, byla uskladněna v muzeu ve Lvově, odkud si je autoři výstavy také zapůjčili. Rekonstrukce muzea byla vytvořena na základě dochovaných inventářů a fotografií z konce 19. století.

Pałac w Podhorcach koło Lwowa

zámek Podhorce, Ukrajina

PODHORCE -ZAMEK -wnętrze- SALA ZIELONA 7619886615 - Allegro.pl

Zelený sál v zámku Podhorce, Ukrajina, konec 19. století

Přestože výstava vznikala v nelehké době, podařilo se jejím autorům zapůjčit díla z různých muzeí, galerií a kostelů z Polska, Litvy, Ukrajiny, Itálie, ale i USA. Několik z téměř 200 exponátů bylo již dříve vystaveno, mnohá z těchto děl byla však doposud téměř neznámá a některá z nich jsou veřejnosti představena vůbec poprvé.

K výstavě vychází i obsáhlý katalog v polsko–anglické verzi.

Muzeum by se mělo znovu otevřít 2. února a výstava potrvá do 28. března.

Zdroj: https://mnk.pl/wystawy/geniusz-baroku-szymon-czechowicz-1689-1775