Call for papers | Archduke Ferdinand II of Austria (1529–1595) and his cultural patronage between Prague and Innsbruck

Ústav dějin umění AV ČR & Národní galerie v Praze | 21.–23. února, Praha

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. společně s  Národní galerií v Praze pořádají mezinárodní konferenci o kultuře a umění na dvoře Ferddinanda II. Tyrolského.  Konference se bude konat 21.–23. února 2018 v Praze. Přihlášky je možno posílat do 31. 8. 2017 na adresu archduke.ferdinand@post.cz.  Call for papers s podrobnýni informacemi naleznete zde.