Call for papers | Barokní sochařství v okrajových regionech zemí Koruny české

WORKSHOP BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ V OKRAJOVÝCH REGIONECH ZEMÍ KORUNY ČESKÉ | ČESKÉ BUDĚJOVICE, 20.-22. ZÁŘÍ 2017

Ústav věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity pořádá ve dnech 20.-22. září 2017 workshop věnovaný tématu barokního sochařství v okrajových regionech zemí Koruny české. Návrhy příspěvků je možné zasílat do 15. května. Call for papers naleznete zde.