II. Bienále Centra pro studium raného novověku | CFP

His Artibus: Autor, jeho prostředí a umělecké dílo. K možnostem umělecké biografie v současnosti

(For English see below)

II. Bienále Centra pro studium raného novověku při Semináři dějin umění FF MU, původně plánované na 6.–7. květen 2020, se uskuteční v novém termínu 27.–28. května 2021.

V této chvíli je realizace Bienále plánována ve formátu on-line setkání. Bude-li epidemiologická situace příznivá (a pevně věříme, že bude), jsme připraveni přenést Bienále z virtuálního do reálného prostoru brněnské univerzity. Možnost účasti prostřednictvím videohovoru pro zahraniční kolegy či kolegy, kteří by se osobně nemohli zúčastnit, zůstane zachována.

Podrobné informace k tématu Bienále jsou uveřejněny zde.

Anotace svých příspěvků zasílejte prosím do 15. března 2021 na adresu hisartibus@cemsbrno.org.

Michaelina
Wautier, Autoportrét / Self-Portrait, 1649.


CFP | His Artibus: author, Her/His Environment and Artwork. Possibilities of Artists’ Biographies in the Present Day

The Second Biennale of the Centre for Early Modern Studies, Masaryk University, Department of Art History, originally planned for May 6–7, 2020, will take place on May 27–28,  2021.

The Biennale is currently planned as an online meeting. If the epidemiological situation allows it (and we firmly believe it will), we are ready to transfer the conference from the virtual space to the premises of Masaryk University in Brno. For those who cannot attend the conference physically, video-conferencing will remain an option.

Click here to find more information.

Send your abstracts in English, German or Czech by March 15, 2021 to hisartibus@cemsbrno.org.